Onderzoeksvraag : Hoe verandert de temperatuur tijdens een chemische reactie?

In deze activiteit wordt de temperatuurverandering tijdens vier verschillende chemische reacties gemeten. Vervolgens moeten de leerlingen aangeven of het een endo- of exotherme reactie betreft.

Categorie: Thermodynamica,
Begrippen: Endotherm, Energie, Exotherm, Reactie-energie, Reactiesnelheid,
Niveau: HAVO/VWO onderbouw,
Type activiteit: Meten,
Sensoren: Temperatuursensor,
Vereisten voor interface: Input voor een analoge sensor,

Het leerlingwerkblad is een compleet overzicht van de lesactiviteit inclusief materiaal, methode en bijbehorende vragen.

Download het werkblad

De aanwijzingen voor docenten bevat extra informatie over de inhoud van het experiment, tips voor de uitvoering en voorbeeldresultaten.

Download de aanwijzingen voor docenten

De achtergrondinformatie gaat dieper in op de wetenschappelijke principes die ten grondslag liggen aan de lesactiviteit.

Download de Achtergrondinformatie

De Coach activiteit kan geopend worden in Coach 7. Hiervoor moet Coach 7 op de computer geïnstalleerd zijn. Deze activiteit is bijna volledig voorgemaakt, waardoor leerlingen direct ermee aan de slag kunnen. Ook vindt u hier een voorbeeld van een Coach-activiteit mét resultaat, zodat u een idee krijgt van de uitkomst van dit experiment.

Download activiteit Endo- of exotherme reacties (.cma7) Download resultaat Endo- of exotherme reacties (.cmr7)