Onderzoeksvraag : Hoe beïnvloedt de grootte van het molecuul de verdampingssnelheid?

In deze activiteit onderzoekt de leerling de verdamping van drie verschillende alcoholen. Hiervoor gebruiken zij ??n of meer temperatuursensoren om de temperatuursverandering tijdens verdamping in kaart te brengen.

Categorie: Aggregatietoestanden,
Begrippen: Fase-overgang, Moleculaire massa, Vanderwaalskracht, Verdampingssnelheid, Verdampingstemperatuur,
Niveau: HAVO/VWO onderbouw,
Type activiteit: Meten,
Sensoren: Temperatuursensor,
Vereisten voor interface: Input voor ??n analoge sensor,

Het leerlingwerkblad is een compleet overzicht van de lesactiviteit inclusief materiaal, methode en bijbehorende vragen.

Download het werkblad

De aanwijzingen voor docenten bevat extra informatie over de inhoud van het experiment, tips voor de uitvoering en voorbeeldresultaten.

Download de aanwijzingen voor docenten

De achtergrondinformatie gaat dieper in op de wetenschappelijke principes die ten grondslag liggen aan de lesactiviteit.

Download de Achtergrondinformatie

De Coach activiteit kan geopend worden in Coach 7. Hiervoor moet Coach 7 op de computer geïnstalleerd zijn. Deze activiteit is bijna volledig voorgemaakt, waardoor leerlingen direct ermee aan de slag kunnen. Ook vindt u hier een voorbeeld van een Coach-activiteit mét resultaat, zodat u een idee krijgt van de uitkomst van dit experiment.

Download activiteit Verdamping_van_alcoholen (.cma7) Download resultaat Verdamping_van_alcoholen (.cmr7)