LEGO EV3 Robotica

Programmeervaardigheden zijn tegenwoordig erg belangrijk en steeds meer scholen besteden hier aandacht aan. Met robotica kan programmeren heel natuurlijk worden geleerd aan leerlingen in de context van automatisering. LEGO Education biedt hier uitstekende materialen voor die wij in deze cursus gebruiken om u de basis van robotica en programmeren bij te brengen.

De cursus bestaat uit twee middagsessies. Tussen de sessies in werken de deelnemers aan gerichte opdrachten.