Wilt u met één of meerdere secties nascholing volgen bij u op school? In dat geval stemmen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoefte van de groep. Het programma kan één of meerdere dagen omvatten. Hierbij komen zowel de bedieningsvaardigheden als de didactische kanten van de inzet van software en hardware aan bod. Er zal aandacht zijn voor verschillende vormen van computergebruik; meten, videometen en modelleren komen aan bod. Neem contact met ons op via nascholing@cma-science.nl voor meer informatie of een offerte.
Ook op de maatwerkcursussen van CMA zijn de Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing.

U kunt kiezen uit de volgende vormen:

Maatwerkcursus Coach op school Maatwerkinvoeringstraject ICT en Coach

Doelgroep: Docenten/TOA’s BiNaSk, Wi, NLT, Tk
Cursusbegeleding: tot ca. 14 deelnemers door 1 docent. Bij grotere cursusgroepen is een extra docent aan te bevelen, dit geldt ook bij deelname van techniekdocenten. Voor een extra vakdocent worden extra kosten in rekening gebracht.
Prijsop aanvraag

Het basisprogramma is gebaseerd op 1 of 2 dagen waarin toepassingen worden getoond en geoefend aan de hand van vakspecifieke practica. De eerste dag wordt aandacht besteed aan de basismogelijkheden van de software; de tweede dag komen dan specifiekere toepassingen aan bod en wordt aandacht besteed aan het op maat maken van vakspecifieke practica voor gebruik in uw les. Wij kunnen zorgen voor de noodzakelijke hardware zoals interfaces en sensoren en voor de installatie van extra cursussoftware en voorbeeldpractica. De school zorgt voor voldoende pc’s en de noodzakelijke algemene practicumapparatuur (statieven, glaswerk, chemicaliën etc.). Wanneer er al voldoende hardware op school aanwezig is kunt u ook kiezen voor een cursus waarbij wij geen materiaal meenemen. We gaan er van uit dat de deelnemers een lunch/maaltijd wordt aangeboden door de school.
Het basisprogramma voor Coach-toepassingen omvat o.m.:

 • bespreking noodzakelijke hardware/software,
 • aansluiten van opstellingen,
 • uitvoeren vakspecifieke leerling-proeven,
 • wijzigen/maken diagram- & tabelinstellingen,
 • analyseren van meetgegevens,
 • handinvoer,
 • ijken van (eigen) sensoren,
 • maken van computerwerkbladen in Coach,
 • het beheer van de verzamelde practicum-bestanden,
 • videometen (in overleg),
 • modelleren (in overleg),
 • bespreking implementatie en lesorganisatie.

In overleg kan het programma ook aangepast worden. Voor een uitgebreide toepassing van Modelleren en Videometen is een aparte bijeenkomst aan te raden.