Wilt u met ??n of meerdere secties nascholing volgen bij u op school? In dat geval stemmen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoefte van de groep. Het programma kan ??n of meerdere dagen omvatten. Hierbij komen zowel de bedieningsvaardigheden als de didactische kanten van de inzet van software en hardware aan bod. Er zal aandacht zijn voor verschillende vormen van computergebruik; meten, videometen en modelleren komen aan bod. Neem contact met ons op via nascholing@cma-science.nl voor meer informatie of een offerte.
Ook op de maatwerkcursussen van CMA zijn de Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing.

U kunt kiezen uit de volgende vormen:

Maatwerkcursus Coach op school Maatwerkinvoeringstraject ICT en Coach

Doelgroep: Docenten/TOA’s BiNaSk, Wi, NLT, Tk, en evt. schoolleiders
Cursusbegeleding: tot ca. 14 deelnemers door 1 docent. Bij grotere cursusgroepen is een extra docent aan te bevelen, dit geldt ook bij deelname van techniekdocenten. Voor een extra vakdocent worden extra kosten in rekening gebracht.
Leerdoel: Leren werken met Coach als meetinstrument, aansluiten sensoren, uitvoeren metingen, verwerking resultaten.
Prijs: op aanvraag

Vaak komt het er toch niet van om de ideeën voor ICT-practica (in brede zin) en toepassingen met Coach daadwerkelijk betabreed in te voeren. Dat lukt wel wanneer wij u gedurende een jaar regelmatig ondersteunen. Wij integreren de nascholing met voorbereiden, aanschaffen, uitvoeren en het organiseren van concrete practica.