Webversie   | 
november 2014

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van modelleren. In de nieuwe examenprogramma's is modelleren (o.a. het gebruik maken, interpreteren en beoordelen van modellen) als overkoepelende vaardigheid op 'betaprofielniveau' aangemerkt.
Met behulp van Coach kunt u uw leerlingen laten werken met computermodellen om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Ook biedt CMA uitgebreide nascholingen over modelleren aan om docenten goed voor te bereiden op het werken met modellen. Deze worden volgend jaar meerdere malen gegeven.

Onze inruilactie voor oude hardware loopt nog tot 1 januari. Vergeet niet hier gebruik van te maken!
 


Modelleercursus in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam

In het nieuwe examen-programma heeft modelleren een zeer prominente plek gekregen. Leerlingen moeten kunnen werken met modellen en modellen kunnen beoordelen op waarde.
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam organiseert CMA een meerdaagse cursus modelleren. In vijf dagdelen verspreid over het jaar zal er uitgebreid kennis gemaakt worden met de vele modelleermogelijkheden die er binnen Coach bestaan en hoe deze opgenomen kunnen worden in de les.

De eerste drie cursussen zullen plaatsvinden in week 4, 10 en 17. De precieze datum volgt nog. De cursus wordt ook opgenomen in het nascholingsaanbod van CMA, dus hou onze cursusagenda in de gaten.


Vernieuwde lesactiviteiten modelleren

CMA is continu bezig met het uitbreiden en verbeteren van het aanbod. Dat geldt voor zowel sensoren als lesactiviteiten. Om in te springen op de ontwikkelingen omtrent modelleren zijn we begonnen met het aanpassen en verbeteren van de modelleer-projecten in Coach. De eerste hiervan is het chemisch evenwicht tussen NO2 en N2O4. Deze activiteit werd al meegeleverd met Coach, maar nu hebben we hem aangepast om beter te passen bij de huidige wensen en eisen.
De verbeterde lesactiviteit is direct te downloaden door gebruik te maken van deze link. Leerlingen kunnen er meteen mee aan de slag.


Modelleren in Coach. Wist u dat…

…u in een grafisch model meerdere voorvallen kunt toepassen door gebruik te maken van een 'Puls'?
Een voorval kan in een grafisch model op een bepaald moment de waarde van een hulp- of toestandsvariabele wijzigen. In sommige gevallen wilt u een aantal keer de waarde van een hulpvariabele of toestandsvariabele wijzigen. Bijvoorbeeld om trapsgewijs remmen van een auto, temperatuurverloop in de atmosfeer etc. te modelleren.
Om dit te kunnen modelleren is 'voorval' minder geschikt en kan men beter de functie 'Puls' uit het submenu 'speciale functies' selecteren. Met deze functie kan gedurende een ingesteld interval een gewenste waarde mee gegeven worden voor bijvoorbeeld een hulpvariabele als de remkracht of de temperatuurgradiënt. Meer uitleg over de 'Puls'- functie vindt u hier.Quantum-mechanica in de klas

In het nieuwe examen-programma natuurkunde VWO is het domein 'kwantum-wereld' verplicht opgenomen. Begrippen als 'golf-deeltje dualiteit', constante van Planck (energiekwantum) en interferentie van licht komen in dit domein naar voren. Leerlingen moeten ook 'het foto-elektrisch effect' kunnen gebruiken om aan te tonen dat elektromagnetische straling gekwantiseerd is. Het is lastig om voor dit onderdeel experimenten te vinden om de stof te verduidelijken.

CMA heeft een aantal experimenten, die deze begrippen experimenteel ondersteunen. Leerlingen kunnen zelf door metingen met het foto-elektrisch effect apparaat (DR420-1P) tot op 0,5% nauwkeurig de constante van Planck (h) bepalen. Ze meten bij een aantal verschillende golflengten de remspanning en kunnen grafisch of met berekeningen (h) bepalen.


Herinnering inruilactie oude hardware

ULAB

VinciLab

Tot 1 januari 2015 kunt u oude, maar nog wel werkende, producten bij ons aanleveren en een aantrekkelijke korting van 20% krijgen bij de aanschaf van nieuw materiaal. Wij zullen proberen de oude producten nog een goede bestemming te geven. Mocht u een goede bestemming kennen, neem dan contact met ons op.

De korting van 20% geldt:

  • bij aankoop van een nieuwe CMA interface (een VinciLab en/of CoachLabII+) en gelijktijdige inlevering van eenzelfde oude CMA interface (een ULAB en/of CoachLab II).
  • bij aankoop van een intelligente sensor met BT-uitgang en gelijktijdige inlevering van een niet-intelligente sensor en/of een sensor met een 4-mm uitgang.


Oproep aan ervaren Coach gebruikers

Momenteel werkt CMA hard aan een nieuwe versie van Coach: Coach 7. We willen graag in contact komen met ervaren Coach gebruikers die ons kritisch willen volgen en hun ideeën ter verbetering van de Coach leeromgeving met ons willen delen.

TOA’s en docenten natuurkunde, biologie of scheikunde die hieraan willen meewerken kunnen dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@cma-science.nl.Cursussen november

Tijdens de CMA nascholingscursussen en doe-dagen leert u meer over het gebruik van Coach in de les. Zo is er op vrijdag 28 november de doe-dag Werken met dataloggers (MoLab en VinciLab).
Dataloggers zijn handheld interfaces waarmee 'op locatie' metingen verricht kunnen worden. Een laptop of pc is dan niet meer nodig. Hierdoor kan er bijna overal gemeten worden, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Ook kunnen dataloggers langdurige metingen overnemen zodat de computer voor andere zaken gebruikt kan worden. Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op onze website.

De nascholingskalender voor volgend jaar met een vernieuwd cursusaanbod zal binnenkort bekend worden gemaakt.Conferenties

U vindt ons de komende periode op de volgende bijeenkomsten:

December
4 december: O&O conferentie, Eindhoven
12/13 december: Woudschoten Natuurkunde Didactiek
17 december: Docentendag Bètabreed, Rijksuniversiteit Groningen

Januari
16/17 januari: NiBi conferentie, Lunteren
27 t/m 31 januari: Onderwijs Tentoonstelling (NOT), Jaarbeurs Utrecht