Webversie   | 
December 2014

Via deze extra nieuwsbrief willen we uw aandacht vestigen op de nieuwe nascholingskalender voor het eerste deel van 2015.
Zoals eerder aangekondigd vindt u hierin onder andere de data voor de modelleercursus die wij samen met de UvA organiseren. Daarnaast zullen de cursussen er volgend jaar ietsje anders uit gaan zien. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Op de website vindt u daarnaast uitgebreide beschrijvingen van alle cursussen.

Alvast een fijne kerstvakantie en wellicht tot ziens op één van onze nascholingen.

 

 

Nieuw: duidelijkere doelgroep

Tijdens onze cursussen merken we dat er onder gebruikers zeer verschillende leerbehoeften zijn. Sommige cursisten hebben behoefte aan een kennismaking met de praktische kant van Coach, terwijl anderen vooral op zoek zijn naar inspiratie en ideeën over toepassingen van Coach in de les, of juist de functionaliteiten voor gevorderden willen bestuderen. Om cursisten hier beter in te kunnen bedienen, gaan we in 2015 de cursussen specifieker op één doelgroep richten. Vanaf dit jaar zal er in de cursusbeschrijving duidelijker aangegeven worden voor welke doelgroep de cursus bedoeld is en hoeveel voorkennis van Coach voor een cursus nodig is.


 

Nieuw: namiddagcursussen

Steeds vaker horen we dat het voor docenten moeilijk is om een hele dag vrij te krijgen voor een nascholingsdag. In navolging van bijvoorbeeld de vaksteunpunten van de universiteiten willen we komend jaar daarom een proef doen met enkele namiddagcursussen voor docenten. De cursus vindt dan plaats van 15:30 tot 20:00 uur en een avondmaaltijd zal bij de prijs inbegrepen zijn.

In de cursusbeschrijving zal duidelijk worden aangegeven als het een namiddagcursus betreft.

 

Cursusaanbod 2015

Hieronder vindt u een kort overzicht van de cursussen die de komende maanden aangeboden zullen worden. Voor een uitgebreide beschrijving kunt u terecht op de website.

19 januari
Modelleercursus met UvA 1/5
Middagcursus
23 januari
Basiscursus Coach voor TOA’s
Hele dag
3 februari
3D printing voor docenten
Hele dag
6 februari
Werken met Coach bij Biologie
Hele dag
10 februari
Introductie mOway
Hele dag
13 februari
Basiscursus Modelleren in Coach voor BiNaSk

Hele dag

3 maart
Introductie LEGO NXT/EV3
Hele dag
4 maart
Modelleercursus met UvA 2/5
Middagcursus
6 maart
TOA Gebruikersdag
Hele dag
13 maart
Basiscursus Videometen
Hele dag
16 maart
Computermeten als ondersteuning in de les
Middagcursus
18 maart
Introductie NLT module Robotica
Hele dag
23 maart
Sturen en Regelen voor docenten
Middagcursus
27 maart
Gevorderdencursus Coach voor TOA’s
Hele dag
3 april
Werken met Coach bij Natuurkunde
Hele dag
10 april
Modelleren als hulpmiddel
Middagcursus
13 april
Werken met Coach bij Scheikunde met TUe
Hele dag
20 april
Modelleercursus met UvA 3/5
Middagcursus
24 april
Videometen voor docenten
MiddagcursusModelleercursus in samenwerking
met Its Academy en de UvA

In het nieuwe examenprogramma heeft modelleren een zeer prominente plek gekregen. Leerlingen moeten kunnen werken met modellen en modellen kunnen beoordelen op waarde.
In samenwerking met Its Academy en de Universiteit van Amsterdam organiseert CMA een meerdaagse cursus modelleren. In vijf dagdelen verspreid over het jaar zal er uitgebreid kennis gemaakt worden met de uitgebreide modelleermogelijkheden die er binnen Coach bestaan en hoe deze opgenomen kunnen worden in de les. De nadruk ligt voor een deel op het leren werken met de modelleeromgeving in Coach, maar er is ook aandacht voor de didactische achtergrond van het leren modelleren.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op maandagmiddag 19 januari. Klik hier om u direct voor deze cursus aan te melden.

Woudschoten Natuurkunde Didactiek

Aanstaande vrijdag vindt de jaarlijkse Woudschoten Natuurkunde Didactiek (WND) conferentie plaats. CMA zal hier ook weer van de partij zijn. Op de onderwijsmarkt kunt u bij onze stand kennismaken met o.a. de CLAB en andere nieuwe producten. Daarnaast verzorgt Norbert van Veen mede namens CMA een tweetal werkgroepen (Experimenteren en modelleren en Onderzoek op de HAVO: luchtdrukraket), waarin toepassingen van Coach in het natuurkunde-onderwijs aan bod komen.


Kwantummechanica in de klas

In het nieuwe examenprogramma natuurkunde VWO is het domein 'kwantum-wereld' verplicht opgenomen. Begrippen als 'golf-deeltje dualiteit', constante van Planck (energiekwantum) en interferentie van licht komen in dit domein naar voren. Leerlingen moeten ook 'het foto-elektrisch effect' kunnen gebruiken om aan te tonen dat elektromagnetische straling gekwantiseerd is. Het is lastig om voor dit onderdeel experimenten te vinden om de stof te verduidelijken.

Leerlingen kunnen een variant op het beroemde experiment van Davisson en Germer (elektronendiffractie) en buigingsproeven van laserlicht aan kleine openingen (zoals tralie of spleten) ook uitvoeren met behulp van microgolven. De Student Experimenteer Kit SEK P9901-4U bevat opstellingen met microgolf zenders, waarbij buigingspatronen aan een enkele/dubbele spleet en cirkelvormige openingen kwantitatief onderzocht kunnen worden. Met deze set kan ook de verstrooiing van microgolven door voorwerpen worden onderzocht, analoog aan het Davisson-Germer experiment.