Webversie
Augustus 2015
 

CMA Nieuwsbrief 05/2015

Inhoud: 
Voor de meesten van u is het nieuwe schooljaar weer begonnen.

Wilt u zich het komende schooljaar goed voorbereiden op het nieuwe examenonderdeel Modelleren? Volg dan onze cursus ‘Modelleren in Coach’. Deze én andere cursussen vindt u in het nascholingsaanbod in deze nieuwsbrief. Ook zijn we zeker weer van de partij op de aankomende conferenties en beurzen. Daar komen we u graag weer tegen.

We wensen u een prettig schooljaar.

Nascholingsaanbod najaar 2015


Binnenkort starten onze nascholingen weer. Wilt u zich bekwamen in het gebruik van Coach en het meten met de computer? Wilt u leren modelleren? Daar helpen we u graag bij tijdens onze cursussen. De komende maanden zijn er in samenwerking met diverse partners zoals de Hogeschool Windesheim in Zwolle en de TU Eindhoven nascholingen op verschillende locaties in Nederland.

Onze eerste cursus van dit schooljaar, Werken met Coach, vindt plaats op vrijdag 25 september en focust zich op de vaardigheden die komen kijken bij het meten met Coach. Deze cursus is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een kennismaking met of verdieping over de praktische kant van Coach.

Voor een volledig overzicht van alle aankomende cursussen en evenementen en om u voor een cursus in te schrijven kunt u terecht op onze website.

Lesactiviteit biologie: Leven in een vijver


In deze activiteit gaan leerlingen het leven in een vijver en het effect op de zuurstofconcentratie in een vijver bestuderen. Aan de hand van een bestaand model kan het effect van planten, dieren en lichtintensiteit op de zuurstofconcentratie onderzocht worden. Een leuke activiteit waarbij respiratie, fotosynthese en de invloed van licht samen worden gebracht in één model. Leerlingen lopen stap-voor-stap door het model en onderzoeken de invloed van de afzonderlijke parameters. Nadat leerlingen het model helemaal begrijpen kunnen ze proberen extra parameters toe te voegen aan het model. De activiteit is makkelijk te koppelen aan een veldpracticum. Combineer deze activiteit bijvoorbeeld met de lesactiviteit ‘Waterkwaliteit’.

Dit model en andere lesactiviteiten kunt u downloaden van onze webpagina met lesmateriaal. Om uitgebreider kennis te maken met het modelleren in Coach kunt u zich aanmelden voor o.a. de cursus Modelleren bij BiNaSk, die dit najaar weer aangeboden wordt.

Coach in het profielwerkstuk

Eén van de drie winnaars van de KNAW Onderwijsprijs voor het beste profielwerkstuk in het profiel Natuur en Techniek was het werkstuk 'Re-entry', waarin de terugkeer van een raket naar de aarde is onderzocht.

De auteurs Koen de Vos en Fabio Kerstens van het Norbertuscollege te Roosendaal hebben in Coach de terugkeer van een ruimtecapsule gemodelleerd. Het is een zeer indrukwekkend model dat toegepast is op verschillende voertuigen. Zo kon o.a. onderzocht worden hoe de vorm van het voertuig de re-entry beïnvloedt en welk effect dit heeft op de inzittenden en het voertuig zelf.

Koen en Fabio, van harte gefeliciteerd met deze enorme prestatie!

Modelleren in het eindexamen


Afgelopen jaar zaten er in het eindexamen vwo natuurkunde twee vragen over modelleren. Voor veel leerlingen en docenten kwam dit als een verrassing.

Vanaf dit jaar kunnen ook de vwo'ers niet meer alleen bij natuurkunde, maar ook bij scheikunde én biologie geconfronteerd worden met vragen over modelleren (examensyllabus subdomein A7). Om uw leerlingen ervaring op te laten doen met het modelleren, kunt u ze laten werken met Coach. In Coach is een aantal introductie-opgaven te vinden, maar ook enkele uitgebreidere activiteiten. Natuurlijk kunnen leerlingen ook zelf een model bouwen.

Wilt u zelf ook meer ervaring opdoen met modelleren? Meldt u nú aan voor onze cursussen "Modelleren in Coach"!

Evenementenkalender


De komende periode vinden onderstaande evenementen plaats. Kijk voor meer informatie op onze website.
September
25 september Cursus: Werken met Coach Amsterdam
28 september Inspiratiedag Robotica Amsterdam
29 september Cursus: Modelleren bij BiNaSk Eindhoven
Oktober
9 oktober Cursus: Coach bij Biologie Amsterdam
16 oktober Cursus: Coach bij Natuurkunde Amsterdam
CMA website
Vragen | Bestellingen | Helpdesk | Reparatie | Nascholing

Volg ons:
 
CMA
A.J. Ernststraat 169
1083 GT, Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
Copyright © 2015 CMA, All rights reserved.
De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersonen voor Coach of hebben zich aangemeld voor de CMA nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, meldt dit dan via deze link