Webversie
Mei 2016
 

CMA Nieuwsbrief 05/2016

Inhoud:


 
In deze nieuwsbrief is er veel aandacht voor onze cursussen, partners en lesactiviteiten. Wist u bijvoorbeeld dat u tijdelijk een uitgebreide garantie krijgt bij aanschaf van een FLIR C2 infraroodcamera?

Ook willen we deze nieuwsbrief graag gebruiken om u voor te stellen aan Roel Baars. Binnen Nederland zal hij een bekend gezicht van CMA worden.

Een half jaar geleden is CMA een aantal middagen op verschillende scholen in Nederland op bezoek geweest om daar onder andere de voorlopige versie van Coach 7 te demonstreren. Door de vele positieve reacties vinden we dat voor herhaling vatbaar. Daarom bezoekt CMA in de periode van 2 tot 17 juni weer verschillende scholen en kunnen docenten uit de gehele regio kennis komen maken met Coach 7 en de rest van het assortiment van CMA tijdens de Inspiratiemiddagen. Binnenkort volgt hierover meer informatie in een aparte nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Even voorstellen...


Sinds kort heeft CMA in Nederland een nieuw gezicht. Binnen Nederland wordt Roel Baars uw aangewezen contactpersoon voor vragen, opmerkingen en suggesties. Roel is recentelijk gepromoveerd in de fysische chemie en is daarnaast eerstegraads bevoegd scheikundedocent.

Hij is dus van vele markten thuis en zal zich inzetten om uw ervaring met Coach en ICT in de lessen zo prettig en leerzaam mogelijk te maken.

Cursus: Modelleren bij biologie


Binnenkort kunt u van ons een overzicht van alle cursussen voor het eerste deel van volgend schooljaar verwachten. Hou hiervoor goed onze website, de NVOX en deze nieuwsbrief in de gaten. In de tussentijd vindt er binnenkort de cursus Modelleren in de biologieles plaats.


Een uitbraak van ebola modelleren? Een prooi-predator model maken? Of het afbraakproces van alcohol met je leerlingen bestuderen?


Modellen bieden de mogelijkheid om biologische processen in detail te bestuderen. Leerlingen kunnen met een bestaand model simuleren of zelf een model maken. Leerlingen moeten kunnen werken met modellen en modellen kunnen toetsen en beoordelen. Het beoordelen van een hypothese en de (rekenkundige) resultaten van een model vormt de basis van de wetenschappelijke methode en is daarmee van cruciaal belang voor de ‘scientific literacy’ van uw leerlingen. Zo leren zij immers om ten alle tijden kritisch te zijn ten opzichte van wat als feit gepresenteerd wordt. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die Coach op dit gebied te bieden heeft.

In deze cursus gaan we dieper in op modelleren binnen de biologie. Aan de hand van vakspecifieke modellen leert u hoe u modellen kunt gebruiken in uw biologieles. Ook zal er aandacht zijn voor het didactische aspect van modelleren in de biologieles. Het gebruik van vakoverstijgende modellen, zoals een verdelingsevenwicht komt ook aan de orde.

Versnelling onderzoeken met LEGO EV3


Versnelling en snelheid zijn lastige onderwerpen. Met behulp van LEGO Mindstorms EV3 is het mogelijk om vakoverstijgend (natuurkunde en informatica) met deze concepten te werken. Wat dacht u van rijdende robot die een (eenparige) versnelling uitvoert? Dat is eenvoudig te programmeren.

Leerlingen kunnen een robot bouwen, de robot programmeren en deze robot gebruiken om te meten aan een zelf ingestelde versnelling (of vertraging). Het lesmateriaal dat het programma voor versnellen toelicht kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook de uitwerking van het programma. Een uitgebreider programma dat tegelijk tijd en afstand meet is te verkrijgen door te mailen naar info@cma-science.nl.

Voor leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben is de Mindstorms EV3 uitbreidingsset aan te raden. Deze leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld een Rubik’s cube solver bouwen. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Mindstorms EV3 is een product van LEGO Education, dat leerlingen in staat stelt om zeer creatief te programmeren en te bouwen. De bijgeleverde gratis software bevat een uitgebreide en relatief eenvoudige manier om de EV3 steen te programmeren. Met de software kan de EV3 steen ook metingen verrichten. De instructievideo’s in het programma stellen de leerlingen in staat om zelfstandig door de programmeerstappen heen te lopen.

CMA biedt twee keer per jaar een docentencursus Mindstorms EV3 aan, waarbij de EV3 steen, de programmeeromgeving, lesideeën en lesmateriaal aan bod komen.

FLIR actie: uitgebreide garantie


De FLIR C2 is een volledig uitgeruste IR-camera op broekzakformaat. De spectaculair lage prijs voor deze kit maakt IR technologie toegankelijk voor het onderwijs. Leerlingen kunnen met de IR camera zelfstandig onderzoek doen bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en NLT.

Standaard zit er, bij registratie van de FLIR C2 binnen 60 dagen na aankoop, 2 jaar garantie op de FLIR C2. Op de detector zit zelfs 10 jaar garantie! Als u echter tussen 15 april en 30 september 2016 een FLIR C2 bestelt en registreert krijgt u geen 2, maar 3 jaar garantie op het complete product. Bij een technisch mankement binnen 3 jaar na aankoop vervangt of repareert FLIR uw C2 kosteloos.

Als u nóg een reden nodig had om een FLIR C2 aan te schaffen, dan is dit het ideale moment! Kijk snel in onze webshop.

Lesidee: verdelingsgraad


In de derde of vierde klas wordt vaak met behulp van leuke experimentjes de invloed van verschillende factoren op de reactiesnelheid bestudeerd. Vaak gebeurt dit met een experiment waarbij magnesium reageert met zoutzuur. Met een paar kleine aanpassingen kunnen deze experimenten ook kwantitatief uitgevoerd worden, waardoor de reactiesnelheid daadwerkelijk gemeten kan worden. Dat kan met behulp van de opstelling in het figuur hiernaast.

In de erlenmeyer wordt een bruistablet opgelost. Met behulp van de gasmeetspuit, een draaihoeksensor en Coach kan de gasontwikkeling in de tijd gevolgd worden. Je krijgt te zien hoe de reactiesnelheid verloopt (niet constant!) en hoeveel gas er ontstaat. Vervolgens wordt leerlingen gevraagd om in een eigen onderzoek de invloed van de verdelingsgraad op de reactiesnelheid te onderzoeken.

Interesse in deze lesactiviteit? Je kunt het volledige pakket voor Coach 7 (.cma7 bestand, leerlingvel en docentuitwerking) hier downloaden.

Deze en meer activiteiten komen binnenkort in de database van lesactiviteiten. Hou hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten!

Evenementenkalender


De komende periode vinden onderstaande evenementen plaats. Kijk voor meer informatie op onze website.
Mei
18 mei Cursus: Werken met Coach (TU/e) Eindhoven
27 mei Modelleren in de biologieles Amsterdam
Juni
2 - 17 juni Inspiratiemiddagen Diverse locaties
CMA website
Vragen | Bestellingen | Helpdesk | Reparatie | Nascholing

Volg ons:
 
CMA
A.J. Ernststraat 169
1083 GT, Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
Copyright © 2016 CMA, All rights reserved.
De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersonen voor Coach of hebben zich aangemeld voor de CMA nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, meldt dit dan via deze link