Webversie Oktober 2016
CMA Nieuwsbrief 10/2016

Inhoud

We zijn erg blij om in deze nieuwsbrief te kunnen mededelen dat de vernieuwde activiteitendatabase van Coach 7 online staat! Vanaf nu hebben bezitters van een Coach 7 licentie toegang tot een groeiende hoeveelheid uitgewerkte lesactiviteiten voor álle bètavakken. Lees snel hieronder verder voor meer informatie!

In deze nieuwsbrief is er verder veel aandacht voor enkele van onze professionaliseringscursussen. De eerste kennismakingscursus met Coach 7 was een succes en binnenkort starten ook de reguliere cursussen weer. We hebben twee cursussen hieronder uitgelicht. Meld u snel aan!

Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief een link naar een wetenschappelijke publicatie in het vaktijdschrift Research in Science Education. Het onderzoek draait om het gebruik van grafische modellen in het voortgezet onderwijs en is uitgevoerd door Onne van Buuren, een expert op het gebied van modelleren (met Coach) op school. Zeker een interessant stuk voor docenten die met modelleren aan de slag willen.

Veel leesplezier!


Activiteitendatabase online

Om het gebruik van Coach in de les makkelijker en toegankelijker te maken, is veel van het bestaande lesmateriaal van CMA uitgebreid en vernieuwd. Onze lesactiviteiten bestaan nu uit vier of vijf delen: een leerlingvel (practicumvel), een docentenvel (extra instructies voor docenten of TOA's), een document met vakinhoudelijke achtergrondinformatie en natuurlijk de Coachactiviteit zelf. In sommige gevallen is er ook nog een resultaatbestand beschikbaar, zodat de antwoorden van leerlingen gecontroleerd kunnen worden. Met deze vernieuwing van het lesmateriaal maken we het gebruik van Coach in de les makkelijker.

De lesactiviteiten zijn vanaf nu beschikbaar in een overzichtelijke database. U kunt eenvoudig de activiteiten filteren op vakgebied, type activiteit, gebruikte sensoren en meer. Heeft u op school een colorimeter maar geen idee wat u daarmee zou kunnen doen? Selecteer dan simpelweg "colorimeter" in onze database en u krijgt alle activiteiten waarin een colorimeter wordt gebruikt te zien. Dat maakt het doorzoeken van ons archief een stuk makkelijker. Ook bieden we steeds de .docx-versie van onze lesbrieven aan. Op die manier kunt u zelf nog kleine wijzigingen aanbrengen als de activiteit net niet helemaal aansluit bij uw eigen ideeën.

Om de lesactiviteitendatabase te kunnen zien, moet u zich op onze website eerst registreren. Hiervoor heeft u een geldige Coach 7-licentie nodig. Vervolgens krijgt u een bevestigingsmail en kunt u inloggen. Geen Coach 7-licentie? Dan kunt u alleen enkele voorbeeldactiviteiten (in .pdf-formaat) zien.


Cursus: Werken met Coach bij natuurkunde

We laten graag zien wat er binnen de natuurkunde allemaal mogelijk is met Coach. Computermeten is binnen de natuurkunde les zeer breed inzetbaar. Veel grootheden die anders niet zichtbaar te maken zijn, kunnen met behulp van de computer gemeten worden. Denk hierbij aan straling, geluid, snelheid, versnelling, magneetvelden en licht, maar ook het bestuderen van videobeelden (videometen). De mogelijkheden, van simpel tot zeer complex, zijn nagenoeg eindeloos.

U maakt in deze cursus kennis met voorbeelden van toepassingen van Coach in de natuurkunde les voor beginners en gevorderden en u kunt werken aan een aantal kant-en-klare practica. De complexiteit van de voorbeelden waar u mee aan de slag gaat, kunt u zelf bepalen. In overleg kan er ook naar specifieke practica uit de lesmethoden gekeken worden. Daarnaast zullen we ook ingaan op modelleren in de natuurkunde les.

Interesse in deze cursus? Meld u nu aan!


Kennismakingsbijeenkomsten Coach 7

Inmiddels zijn veel scholen die met Coach 6 werkten overgestapt naar Coach 7. De vernieuwde manier van het omgaan met en verwerken van data in de vorm van de Datatabel wordt zeer gewaardeerd.

Coach 7 werkt in sommige opzichten net even anders dan u gewend bent. Daarom bieden we geregeld een kennismakingsmiddag Coach 7 aan. Tijdens deze middag maakt u kennis met Coach 7 en wordt expliciet ingegaan op de verschillen met Coach 6.

Bent u net overgestapt óf twijfelt u nog over de overstap? Dan is dit de bijeenkomst voor u.


Wetenschappelijke publicatie i.s.m. CMA

Het modelleren van processen is een belangrijke wetenschappelijke vaardigheid. Van leerlingen op havo- en vwo-niveau wordt verwacht dat zij na de middelbare school met modellen kunnen werken. Om die reden is “modelvorming” opgenomen in het examenprogramma van de bètavakken. Het is echter niet eenvoudig om leerlingen in modellen te leren denken of hen te leren om te gaan met de beschikbare software. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar manieren om hen hierbij te helpen. Een grote bijdrage hieraan wordt geleverd door dr. Onne van Buuren die in 2014 op dit onderwerp is gepromoveerd. Zijn promotor was onze directeur Ton Ellermeijer. Ton werkt al meer dan 30 jaar aan het integreren van ICT-toepassingen in het bèta-onderwijs, tot 2011 vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Een van Onne’s wetenschappelijke artikelen uit het tijdschrift Research in Science Education (DOI: 10.1007/s11165-015-9474-x) is nu voor iedereen beschikbaar gesteld. Interesse? Klik hier!

Interesse in modelleren met Coach in uw klassen, maar heeft u geen idee hoe u moet beginnen? Schrijf u dan in voor de basiscursus modelleren of een cursus gericht op het modelleren in een vakgebied: biologie, natuurkunde of scheikunde.


Activiteitenkalender

Oktober
7 oktober Cursus: Coach bij natuurkunde CMA
12 oktober Cursus: Coach bij biologie CMA
31 oktober Kennismakingsmiddag Coach 7 CMA
November
4 november Woudschoten Chemie Woudschoten
7 november Cursus: Coach bij scheikunde TU/e
14 november Cursus: LEGO Mindstorms CMA