Webversie Januari 2017
CMA Nieuwsbrief 01/2017

Inhoud

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2017!

In het nieuwe jaar is CMA ook weer verder gegaan met het ontwikkelen van Coach, waardoor binnenkort voor de desktop- en appversie een update beschikbaar komt. Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie over ons cursusaanbod, enkele lesideeën met de warmtebeeldcamera FLIR en een oproep voor docenten met leuke lesactiviteiten met Coach.

Veel leesplezier!


Updates in aantocht

Eind januari krijgt Coach een belangrijke update, zowel voor de computer als voor de tablet.

In de nieuwe versie voor Windows en OS X zal het mogelijk zijn om, net als in Coach 6, binnen Coach video-opnames te maken via bijvoorbeeld een webcam. Verder worden er ook bugs opgelost en een aantal wensen van gebruikers verwerkt.

De update voor de Coach 7 app op Android en iPad voegt het onderdeel videometen toe (zowel opnemen als analyseren van bewegend beeld). Dit maakt het mogelijk voor leerlingen om met hun tablet in Coach een filmpje op te nemen en dit direct te analyseren. De minimale systeemeisen worden iets verhoogd: de nieuwe versie van de Coach 7 app werkt op devices met Android 5.0 of hoger of iOS 8.0.

Houd onze website goed in de gaten voor meer informatie over de lanceerdatum van beide updates. Installeer deze updates zo snel mogelijk! Niet alleen lost een update bestaande bugs op, maar u krijgt hiermee ook toegang tot nieuwe functies. Daarnaast kunt u gebruik maken van de nieuwste sensorbibliotheek.


Cursussen met Coach

In de tweede helft van het schooljaar bieden wij ook weer nascholingscursussen in het gebruik van Coach aan. Dit varieert van een kennismakingsbijeenkomst voor Coach 7 tot een cursus over het gebruik van Coach bij biologie of het toepassen van de modelleermogelijkheden.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op 30 januari. Het betreft een kennismakingsmiddag. Deze middag is bedoeld voor mensen die een beeld willen krijgen van de vernieuwingen en verbeteringen in Coach 7 t.o.v. Coach 6. Ook kan deze bijeenkomst gebruikt worden als een instapcursus voor het gebruik van Coach 7, als uw school bijvoorbeeld nét is overgestapt en u snel en efficiënt met de software wilt oefenen.

Op onze website vindt u een overzicht van alle cursussen die we aanbieden. Direct inschrijven? Dat kan via dit formulier.


CMA op Woudschoten Natuurkunde

Op de conferentie van de WND afgelopen december was CMA weer sterk vertegenwoordigd en kreeg veel aanloop. Natuurlijk waren wij aanwezig met Coach 7 en de net gelanceerde appversie van Coach. Daarnaast was er ook veel interesse voor de producten van onze partners: de FLIR C2 warmtebeeldcamera, de onderwijskits van NTL en robots van LEGO EV3.

Dit jaar kwamen veel docenten en TOA's naar de ontwikkelingen rond Coach 7 kijken. Vaak hoorden we het voornemen om binnenkort over te stappen. Inmiddels is ongeveer de helft van de scholen overgestapt en daar lijkt dit jaar weer een substantieel deel bij te gaan komen. Ook interesse in overstappen maar twijfelt u nog? Denk dan eens na over een bezoek aan een kennismakingsmiddag Coach 7. U kunt dan een volledige middag aan de slag met Coach 7 om alle verbeteringen uit te proberen.

Naast de onderwijsmarkt waren er flink wat werkgroepen waarin Coach gebruikt werd. Natuurlijk organiseerden wij zelf een aantal werkgroepen, maar ook in verschillende andere werkgroepen stond Coach of een functionaliteit van Coach (zoals het grafisch modelleren) centraal. Dat vinden we natuurlijk erg leuk om te zien.


Lesideeën voor warmtecamera FLIR C2

Energie en energieprocessen zijn centrale thema's in het natuurkunde- en scheikundecurriculum. Het gebruik van een warmtebeeldcamera kan hier een belangrijke ondersteuning zijn.

Een veelvoorkomende misconceptie is het verschil tussen temperatuur en warmte. Een specifiek probleem is bijvoorbeeld dat metalen bij kamertemperatuur koud aanvoelen (Haglund et al, 2015). Zonder adequate uitleg over warmteoverdracht ontstaat bij leerlingen een cognitief conflict: hoe kan een stuk metaal kouder aanvoelen, terwijl het dezelfde temperatuur heeft?

Met een warmtebeeldcamera kan een dergelijk proces kwalitatief inzichtelijk gemaakt worden. De beelden die ontstaan (zie foto) duiden op het wegstromen van warmte via het stukje metaal.

CMA is in Nederland exclusief aanbieder van de onderwijskit van een warmtebeeldcamera: FLIR C2. Daardoor kunnen we een relatief voordelig en zeer degelijke warmtebeeldcamera aanbieden. Kijk snel in onze webshop voor meer informatie!

Meer lezen over de toepassingen van warmtebeeldcamera's in de les? Haglund, J., Jeppsson, F., Hedberg, D., & Schönborn, K. J. (2015). Thermal cameras in school laboratory activities. Physics Education, 50(4), 424-430. doi:10.1088/0031-9120/50/4/424


Lesactiviteit delen?

Heeft u experimenten of lesactiviteiten met Coach die u graag met uw collega's van andere scholen zou willen delen? Neem contact met ons op!

CMA is druk bezig met het vernieuwen en uitbreiden van het lesmateriaal dat voor Coach beschikbaar is. Dit vernieuwde lesmateriaal bestaat uit een leerlingvel, een docentvel en een toelichting met achtergrondinformatie. Al deze bestanden, inclusief het bijbehorende Coachbestand, zijn te downloaden in onze online lesactiviteitendatabse.

Geregeld melden zich bij CMA docenten met leuke, nieuwe experimenten voor Coach. Vaak doen zij dit experiment zelf al jaren en willen ze dit nu delen met hun collega's uit het veld. Met de lancering van ons nieuwe lesactiviteitenformat en de online database willen we een breder platform gaan bieden waar docenten hun lesmateriaal kunnen delen.

In overleg kunnen wij dan uw lesactiviteiten, uiteraard met naamsvermelding, op onze website aanbieden.


Activiteitenkalender

Januari
13/14 januari NiBi-conferentie Lunteren
30 januari Kennismaking Coach 7 CMA