Webversie Mei 2017
CMA Nieuwsbrief 04/2017

Inhoud

In deze nieuwsbrief vindt u meerdere belangrijke aankondigingen. I.v.m. het 30-jarig (!) bestaan van CMA hebben we voor onze trouwe klanten een aantal interessante aanbiedingen. De Coach 7 app voor iPad en Android is flink uitgebreid met videometen en heeft betere voorzieningen gekregen om activiteitein uit te wisselen. Dat houdt in dat u met uw tablet een filmpje kunt maken en dit direct in de Coach 7 app kunt analyseren. Ook is vanaf nu Coach 7 Lite beschikbaar. Deze gratis (uitgeklede) versie vervangt Coach 6 Lite en kan gebruikt worden voor het doen van metingen.

Verder is er in deze nieuwsbrief aandacht voor onze laatste cursussen van dit schooljaar, de cursussen van volgend schooljaar en lichten we een lesactiviteit voor de onderbouw uit.

Veel leesplezier!


CMA 30 jaar!

In juni bestaat CMA alweer 30 jaar! CMA is opgericht aan het begin van de landelijke invoering van ICT in het onderwijs en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld voor de bètavakken. Denkelijk is er geen VO-school in Nederland waar géén CMA-spullen staan en/of waar Coach niet gebruikt wordt.

Om dit met u te vieren hebben we een aantal mooie aanbiedingen voor u. Deze zijn geldig tot en met 15 september a.s. als u bij uw bestelling onderstaande codes vermeldt. Let op! In sommige gevallen geldt: zolang de voorraad strekt. De korting wordt (achteraf) verwerkt wanneer u de betreffende code bij uw bestelling in het opmerkingenveld invult.


Videometen met de Coach 7 app

De Coach 7 app is geüpdatet. Als het goed is kunt u deze, net als andere apps, via de AppStore of PlayStore updaten naar de meest recente versie. Door deze update wordt het mogelijk om met de Coach 7 app video's op te nemen en te analyseren!

U kunt nu binnen de Coach app een video-opname maken en deze direct analyseren met de uitgebreide videomeetmogelijkheden die Coach te bieden heeft.

Dit maakt het gebruik van zelfopgenomen filmpjes nóg eenvoudiger. Er hoeft nu niet meer eerst met een telefoon een filmpje opgenomen te worden waarna dat in Coach geladen wordt; dat kan nu allemaal in één keer door met de tablet m.b.v. Coach een filmpje op te nemen en meteen te gebruiken. Zelf proberen? Update dan nu uw Coach 7 app.

Naast het toevoegen van videometen zijn ook andere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de mogelijkheden om activiteiten uit te wisselen verbeterd. Activiteiten kunnen nu bijvoorbeeld via e-mail of websites met de Coach 7 app gebruikt worden. Meer informatie over de verbeteringen aan de app vindt u op onze website en in de App-/Playstore.

De Coach 7 app is beschikbaar als u de Coach 7 BYOD-licentie heeft. Meer informatie over de verschillende licenties voor Coach 7 vindt u op onze website.


Coach 7 Lite beschikbaar

Vanaf nu is er een gratis, uitgeklede versie van Coach 7 beschikbaar. Net zoals dat bij Coach 6 het geval was, is er nu ook Coach 7 Lite.

Coach 7 Lite ondersteunt alle CMA-interfaces en -sensoren, zodat u alle meetexperimenten gewoon kunt uitvoeren. Deze versie bevat echter slechts enkele analyse- en verwerkingsmogelijkheden. Videometen, modelleren of animaties maken is met Coach 7 Lite niet mogelijk.

U kunt Coach 7 Lite gratis downloaden vanaf onze website.


Nascholing door CMA

Dit schooljaar biedt CMA nog één cursus aan: een kennismakingsmiddag Coach 7 op 12 juni. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze cursus via onze website.

De cursus Kennismaking Coach 7 is een middagcursus waarin u in drie uur de basis van het gebruik van Coach 7 leert. Deze cursus was van oorsprong opgezet om gebruikers van Coach 6 te helpen bij de overstap, maar we merken dat het ook zeer goed als basiscursus Coach 7 kan dienen. Er zal ook aandacht zijn voor de appversie van Coach.

In het juninummer van NVOX staat informatie over het cursusaanbod van CMA voor volgend schooljaar. Uiteraard bieden we ook volgend jaar weer (vakspecifieke) meet- en modelleercursussen aan. Nieuw komend schooljaar is een cursus met de warmtebeeldcamera FLIR C2 en hoe u die in uw lessen kunt inzetten. Daarnaast komen we natuurlijk ook volgend jaar graag op uw eigen school langs voor een cursus op locatie. Bel (020-760 0920) of mail (nascholing@cma-science.nl) gerust voor meer informatie.


Lesactiviteit: koken van water en kookpuntverhoging

Experimenten met Coach hoeven niet ingewikkeld te zijn. Een goed voorbeeld daarvan is onze nieuwe lesactiviteit over kokend water. In deze lesactiviteit, gericht op de onderbouw havo/vwo en derde klas vmbo, onderzoeken leerlingen het principe van faseveranderingen én het beïnvloeden van stofeigenschappen.

Een veelgebruikt experiment om leerlingen kennis te laten maken met het principe van een kook- en smeltpunt is het laten stollen van stearinezuur. In dit experiment wordt stearinezuur eerst gesmolten in een waterbad waarna met een temperatuursensor of thermometer het afkoelen gevolgd wordt. Als de stof stolt, verandert de temperatuur niet. Pas nadat de stof volledig gestold is, daalt de temperatuur weer. Deze activiteit is een variatie daarop. In plaats van het smelten van een stof wordt het kookpunt van water bekeken.

Het eerste experiment is lekker simpel: leerlingen verhitten een hoeveelheid water terwijl ze de temperatuur meten. Wanneer het water rond de 100 graden Celsius gaat koken, stijgt de temperatuur niet meer. Daarna volgt echter wat verdieping; in de context van het strooizout dat in de winter op de weg wordt gebruikt, wordt onderzocht wat het effect van zout op het kookpunt van water is. Hoewel zout het smeltpunt van water laat dalen (de werking van strooizout) laat zout het kookpunt stijgen. Hier is een thermodynamische verklaring voor die voor gevorderde leerlingen interessant is om uit te zoeken.

U kunt deze lesactiviteit (na registeren en inloggen) gratis van onze website downloaden.


Activiteitenkalender

Juni
12 juni Kennismaking Coach 7 CMA