CMA25
Home Hardware Software Nascholing Webwinkel Lesmateriaal Ondersteuning BO

CMA logoCMA Nieuwsbrief
2013, nr. 1
18 januari 2013

Wilt u ook uw collega's in de exacte vakken attenderen op de CMA Nieuwsbrief? Zij kunnen zich hier aanmelden.

In deze nieuwsbrief een vooruitblik op de NOT, een terugblik op de vakconferenties, de nascholing Onderzoekend Leren en aandacht voor uw open dag op school met een leuke activiteit en enige Coach tips.

CMA op de NOT

Ook dit jaar wordt weer de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht (22-26 januari) waar CMA aanwezig zal zijn. De stand van CMA vindt u in hal 9, nummer D051.
Uiteraard tonen we op de NOT onze nieuwe dataloggers, de VinciLab en MoLab, daarnaast presenteren we onder andere de mOway en een complete lessenserie voor basisscholen rond de EuroSense. Verder zijn we ook met de vertrouwde producten als CoachLab ll+ en het Systeembord aanwezig. Loop even langs als u er bent.
Veel docenten in het VO zullen ons al kennen en worden van harte uitgenodigd om even bij te komen praten in de stand en zo op de hoogte te worden gesteld van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast hopen we veel docenten uit het BO te ontmoeten om hen bij te praten over de mogelijkheden van ICT voor onderzoeken en ontwerpen.
Als ontvanger van de nieuwsbrief kunnen we u een gratis toegangskaart voor deze tentoonstelling aanbieden. Stuur daarvoor een mailtje naar info@cma-science.nl. We sturen u dan een code waarmee u zich op de website van de NOT kunt registreren. Van hen ontvangt u dan uw kaart per post.
Kijk hier voor info over CMA op de NOT en hier voor algemene informatie. 

Terugblik vakconferenties

In november, december en januari was CMA aanwezig bij de grote vakconferenties. In november bij Woudschoten Chemie in Zeist, het TOA Congres in Leeuwarden en bij de VeDoTech in Doorn, in december bij de WND conferentie in Noordwijkerhout, in januari bij de NiBi conferentie in Lunteren. Voor ons is dit altijd weer een mooie gelegenheid om onze klanten op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en waar mogelijk ook een inhoudelijke bijdrage te leveren in de vorm van workshops.

Tijdens de WND conferentie waren we prominent aanwezig op de markt. Ook dit jaar met uitgebreide ondersteuning van onze collega's van NTL. Zij hebben tijdens de markt de complete NTL-practicumlijn voor de natuurwetenschappelijke vakken, mét of zonder gebruik van computer, gedemonstreerd.
Daarnaast hebben we een drietal workshops mogen verzorgen.

  • Vincent Dorenbos heeft lesmateriaal voor onderzoekend leren gepresenteerd, zoals dat ontwikkeld is in het kader van het ESTABLISH project (zie ook artikel elders in deze nieuwsbrief).
  • Ton Ellermeijer en Ewa Kedzierska hebben tijdens hun werkgroep aandacht besteed aan onze dataloggers VinciLab (ondersteunt de bekende BT-sensoren) en MoLab (deze datalogger werkt met de lijn van digitale ML-sensoren).
  • Ron Vonk heeft een werkgroep gegeven over sturen, regelen en robotica. Hierin kwamen de robots van mOway en LEGO Mindstorms aan bod en ook het sturen met Systeembord en CoachLab ll+ werd besproken.

De gesprekken tijdens zo’n conferentie, tijdens markt, werkgroep of in de wandelgangen, bieden ons de nodige terugkoppeling en nieuwe ideeën. Er was veel positieve belangstelling voor de NTL materialen en de VinciLab, o.a. dat deze draadloos vanaf computer of tablet bediend kan worden.

Workshop CMA Vedotech

Nascholing

Nascholing Onderzoekend Leren (ESTABLISH)
In het
ESTABLISH project staat de ontwikkeling van lesmateriaal rond Onderzoekend Leren en het nascholing van aspirant-docenten, docenten en toa's centraal. Bij onderzoekend leren komen veel aspecten kijken. Zowel de leerling als docent heeft hiervoor specifieke vaardigheden nodig. Leren onderzoekend te leren is een proces. Daarbij horen ook het aanleren van deze vaardigheden, bijvoorbeeld voor leerlingen goed waarnemen wat er gebeurt en dit in woorden kunnen omschrijven, een kritische houding hebben of argumenten aanvoeren voor een conclusie op basis van meetgegevens uit een grafiek, en voor docenten de Docenten bedenken onderzoeksvragenleerlingen stimuleren, open vragen stellen die de leerlingen uitdagen om na te denken.
Met het lesmateriaal voor onderzoekend leren richt het ESTABLISH project zich erop het belang hiervan opnieuw onder de aandacht te brengen en de docent handvatten te geven voor deze manier van lesgeven. 
Afgelopen dinsdag is een enthousiaste groep docenten en toa's bij CMA begonnen met de eerste bijeenkomst van de cursus Onderzoekend Leren. Naast een overzicht van wat Onderzoekend Leren zoal inhoudt en een eerste blik op het ontwikkelde lesmateriaal, hebben ze kennis gemaakt met allerlei aspecten van onderzoekend leren, bijv. het bedenken van gerichte onderzoeksvragen die m.b.v. een experiment beantwoord kunnen worden.

Onderzoeksvragen bedenken bij een helicoptertje.

Nascholing Coach
Het komend voorjaar is er een uitgebreid aanbod voor nascholing van allerlei vaardigheden van Coach 6. Dat kan in de vorm van een maatwerkcursus bij u op school (info) of van een dagcursus waarbij u naar CMA of één van de andere cursuslocaties toereist. U bent van harte welkom. Het complete aanbod en het inschrijfformulier vindt u
hier.

Tips voor de open dag

Ook is het weer de tijd van de jaarlijkse open dagen op school. Van veel docenten en toa's horen wij dat er vaak een Coach-opstelling wordt neergezet om de bètavakken op school goed te presenteren. Weet u dat er in Coach speciale voorzieningen zijn voor presentaties? U kunt bijvoorbeeld een meting herhaald terugspelen. Het verloop van de meting wordt dan steeds opnieuw getoond. Dit kan in real-time, maar u kunt ook instellen dit vertraagd -handig voor snelle metingen- of versneld -voor langdurige metingen- te doen. De computer toont zo steeds bewegend beeld van de meting.

De terugspeeldialoog van Coach met de knop 'Terugspelen' (inzet links).

Het terugspelen wordt natuurlijk pas echt leuk om terug te kijken als er ook een video van het meetproces is gemaakt. In Coach is het mogelijk om een video-opname te koppelen aan de meting. Er ontstaat dan een gesynchroniseerd geheel van het experiment dat verloopt op video samen met de meetgegevens. Ter inspiratie vindt u bij het lesmateriaal op de CMA-website een voorbeeldactiviteit die we op de NiBi gemaakt hebben: Kaars branden onder een stolp (CO2, O2 en temperatuurmeting).
Meer informatie over deze opties in het Coach helpsysteem of de documentatie. In onderstaand screenshot ziet u dit in actie, net voordat de kaars dooft (klik voor vergroting).

Met vriendelijke groet,

Stichting CMA
Van Leijenberghlaan 124 (unit B)
1082 DB Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
W:
www.cma-science.nl
E: info@cma-science.nl (bestellingen, algemene info)
E:
helpdesk@cma-science.nl (helpdesk)
E:
reparatie@cma-science.nl (garantie & reparatie)
E:
nascholing@cma-science.nl (nascholing)

N.B.:

  • U kunt geen antwoord sturen op deze mail. Stuur uw reactie naar info@cma-science.nl.
  • De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersoon voor hun school, hebben een cursus gevolgd of zich aangemeld voor de CMA Nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, klik dan op deze link.