CMA25
Home Hardware Software Nascholing Webwinkel Lesmateriaal Ondersteuning BO
 CMA Nieuwsbrief
2013, nr. 3
Datum: 27 februari 2013

Wilt u ook uw collega's in de exacte vakken attenderen op de CMA Nieuwsbrief?
Zij kunnen zich hier aanmelden.


Wist u dat CMA naast de eigen producten, ook dealer is van de uitgebreide en voordelige NTL practicumlijn? Is uw school bezig met nieuwbouw en wilt u bijvoorbeeld nieuwe practicummaterialen of nieuwe hardware aanschaffen, dan kunt u contact met ons opnemen en komen wij graag naar u toe voor een productdemonstratie (info@cma-science.nl).
Wij zijn ook weer volop bezig met nascholing Onderzoekend Leren voor bi/na/sk docenten en voor docenten in opleiding. Deze gaat in op allerlei aspecten van Onderzoekend Leren in het algemeen voor docent en leerling. Ook komen de mogelijkheden van Onderzoekend Leren met onze software en hardware ter sprake.
Wilt u zich verder professionaliseren en laten inspireren? Lees dan het stukje over de nascholing. Verder brengen we verslag uit over de NOT en brengen we Coach-gerelateerd nieuws, tips en lesmateriaal:
 

Nascholing
In de bètavakken is een belangrijke rol weggelegd voor het doen van onderzoek. Mits op de juiste manier ingezet, kan Coach een heel goede bijdrage leveren aan het begrip van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat u als docent over de vaardigheden beschikt om gemakkelijk met de software om te gaan, zodat de focus bij de leerlingen op de vakinhoud komt te liggen en Coach een gereedschap wordt bij het onderzoek.
Coach biedt veel verschillende manieren om gegevens uit de leefwereld te verwerven, te visualiseren en te verwerken. Zo komt authentiek onderzoek in uw klas binnen handbereik, vergelijkbaar met de manier waarop wetenschappers werken. Om u verder te bekwamen in Coach, bieden wij ook dit voorjaar weer een uitgebreid nascholingsprogramma:

Kom een dag naar ons toe (aanmelden). U keert gegarandeerd huiswaarts met nieuwe kennis en vol nieuwe ideeën.
Of versterk het hele bèta-team op school met een maatwerkcursus. Die kan ook uit een traject bestaan (meerdere dagen verspreid over een jaar) waardoor de ICT echt in uw lesprogramma op school geïntegreerd wordt. In overleg met u stellen wij het programma naar wens samen. Vraag een offerte aan via nascholing@cma-science.nl .
CMA op de NOT
Eind januari was CMA present op de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben met veel plezier een aantal bekende klanten mogen verwelkomen in onze stand en ook veel nieuwe contacten gelegd.
Voor science en techniek in het basisonderwijs hebben we veel te bieden dat binnen deze doelgroep nog onbekend is. Vandaar dat we speciale aandacht hebben besteed aan het nieuwe lesmateriaal Onderzoekend Leren op de Basisschool met €Sense met proeven voor licht, temperatuur en geluid en de mOway robots. Wij stuurden de bezoekers van de NOT een speciale nieuwsbrief, die u hier kunt vinden.

Uiteraard hebben we ook de interfaces, dataloggers, sensoren en robots voor het VO gepresenteerd. Daarbij trok de communicatie  tussen VinciLab en tablet veel bekijks. In dit demofilmpje kunt u zien hoe VinciLab draadloos met een tablet (of pc) uit te lezen of te bedienen is. VinciLab kan tot 1 MHz meten op 4 kanalen en beschikt over een ingebouwde geluidsensor en 3D versnellingsensor en is nog voor de intekenprijs van €425,00 (excl. BTW) te bestellen.

 

Examenopgave: NTC
In het examen natuurkunde komen uiteraard met enige regelmaat practica aan bod. Zo stond in het VWO-examen van 2010 een interessante opgave over een NTC waarmee een temperatuuralarm gemaakt werd. Deze opgave is hier terug te vinden.
In de opgave wordt een schakeling gebouwd met een NTC, een regelbare weerstand en een LED. De LED gaat branden bij een hoge temperatuur.  Met de regelbare weerstand is in te stellen bij welke temperatuur het omslagpunt precies ligt. We hebben de schakeling nagebouwd met NTL-materiaal (afbeelding links) en de verschillende componenten doorgemeten met behulp van Coach. Hieruit is een lessenserie ontstaan waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende onderdelen en eigenschappen van deze schakeling. Deze lessenserie geeft niet alleen de uitwerking van de originele examenopgave maar biedt ook uitgebreide uitleg over de werking van de gehele schakeling. De theorie wordt uitgelegd en de schakeling wordt aan de hand van enkele eenvoudige filmpjes besproken.  Daarnaast wordt er een vervolg op de examenopgave aangeboden: leerlingen worden uitgedaagd een schakeling te ontwerpen die twee LEDjes bevat. De ene LED moet gaan branden als de temperatuur te laag is, de andere als de temperatuur te hoog is (afbeelding rechts).
Voor leerlingen die zich voorbereiden op een schoolexamen of voor docenten die dit onderwerp in de les behandelen vormt dit prima materiaal. 
Bekijk de lessenserie op natuurkunde.nl.
 

 

Coach-toepassing: Animaties aansturen met sensoren
De mogelijkheid om animaties te bouwen bestaat al enige tijd in Coach.  In veel gevallen wordt daarbij gebruikgemaakt van een model, zoals bij de stuiterende bal of de elastische botsing van kogels (deze activiteiten worden meegeleverd in Coach).  Het is minder bekend  dat animaties ook kunnen worden aangestuurd door een sensorwaarde. Dit kan direct of m.b.v. de stuuromgeving van Coach. De sensorwaarde wordt in het stuurprogramma uitgelezen en stuurt een element van de animatie aan.

Hier ziet u een voorbeeld waarbij we een propellergenerator gebruiken die door wind wordt aangedreven. De spanning, die de generator afgeeft, wordt gemeten (in Coach is een voltmeter als sensoricoon gekozen). Door te blazen wordt een zeilbootje in de animatie aangedreven. Hoe harder je blaast, hoe sneller het zeilbootje vaart. Kijk  hier voor een voorbeeldvideo en voor de activiteit bij het Lesmateriaal. Er is ook een activiteit met twee bootjes waarmee een wedstrijd gedaan kan worden. In de nascholing Grafisch Modelleren en Animaties Bouwen komen dit soort toepassingen van Coach ook aan bod.

 

Coach-licentie bij leerlingen met eigen computer
De laatste tijd kregen wij de vraag van scholen waar leerlingen over een eigen computer beschikken, onder welke voorwaarden daarop Coach geïnstalleerd mag worden. De bestaande Coach-licenties vallen uiteen in een schoollicentie voor alle computers op school en het Coach 6 Home-abonnement voor de leerlingen thuis. Hebben de leerlingen een eigen computer die ze op school gebruiken, dan ontstaat er een soort mengvorm van beide. Wij hebben daarom besloten dat als u zowel de Coach-schoollicentie als het Coach 6 Home abonnement heeft, de licentieversie van Coach op de laptops van de leerlingen geïnstalleerd mag worden.

Met vriendelijke groet,

Stichting CMA
Van Leijenberghlaan 124 (unit B)
1082 DB Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
W:
www.cma-science.nl
E: info@cma-science.nl (bestellingen, algemene info)
E:
helpdesk@cma-science.nl (helpdesk)
E:
reparatie@cma-science.nl (garantie & reparatie)
E:
nascholing@cma-science.nl (nascholing)

N.B.:

  • U kunt geen antwoord sturen op deze mail. Stuur uw reactie naar info@cma-science.nl.
  • De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersoon voor hun school, hebben een cursus gevolgd of zich aangemeld voor de CMA Nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, klik dan op deze link.