CMA25
Home Hardware Software Nascholing Webwinkel Lesmateriaal Ondersteuning BO
 CMA Nieuwsbrief
2013, nr. 4
Datum: 4 april 2013

Wilt u ook uw collega's in de exacte vakken attenderen op de CMA Nieuwsbrief?
Zij kunnen zich hier aanmelden.


Deze maand een nieuwsbrief vol met informatie. Zoals u weet staat CMA graag in contact met het veld en in dat kader zijn we volgende week op de IPON in Utrecht. En doen we de eerste aankondiging van onze Inspiratietoer 2013: begin juni komen we naar u toe op 6 plaatsen door heel Nederland. Verder is er een inhoudelijke bijdrage met een proef waarmee het absolute nulpunt bepaald kan worden met de Gay-Lussac bol van NTL, een verslag van de deelname aan beurzen in Londen en Indonesië, en nog meer. We zetten alle onderwerpen even voor u op een rij:


CMA Inspiratietoer door heel Nederland

Al meer dan 25 jaar levert de Stichting CMA een unieke bijdrage aan het gehele bèta-onderwijs in Nederland, en ook daarbuiten. Ons doel is: docenten/toa's en leerlingen te verrijken met innovatieve ICT-producten en daarvoor nascholing en ondersteuning te bieden.
Aan het eind van het jubileumjaar komt CMA de eerste week van juni naar u toe. Op een zestal plaatsen door het hele land kunt u kennismaken met de nieuwe producten van CMA, (o.a. de dataloggers VinciLab en MoLab, de NTL practicumlijn, de mOway robots en de LEGO EV3) en hopen wij u te inspireren met het tonen van lesmaterialen en (nieuwe) mogelijkheden van Coach. Het programma zal bestaan uit een tweetal presentaties, en verder is er volop tijd om zelf kennis te maken met de producten. We doen Amsterdam, Zwolle, Heerlen, Eindhoven, Rotterdam en Leeuwarden aan.
Voor de deelnemers is er een leuke attentie, en bestaat de mogelijkheid de VinciLab ter plekke nog tegen de aanbiedingsprijs van € 425,00 (excl. BTW) te bestellen. Bij de bijeenkomsten zal ook David Winkler van NTL uit Oostenrijk aanwezig zijn.
Alle verdere details en het inschrijvingsformulier vindt u hier.


IPON, 10 & 11 april

IPON LogoDit jaar is CMA aanwezig op de IPON beurs in de Jaarbeurs te Utrecht met een stand (B010) en een workshop op de donderdag. Doel van IPON is om het gebruik van de nieuwste (ICT)-toepassingen binnen het onderwijs, op een innovatieve en creatieve manier aan het onderwijs te presenteren. Dit geldt voor educatieve methodes, leermiddelen maar ook voor hardware en software. Naast de presentaties van de 80 exposanten is er het zeer uitgebreide beursprogramma, met o.a. maar liefst 100 workshops en presentaties en een Leermiddelenbeurs. Een beurs waar CMA prima op zijn plek is.
U kunt hier een gratis toegangskaart aanvragen.

Buitenland: BETT Londen en Inadidac Jakarta

Eind januari heeft CMA deelgenomen aan de grote BETT tentoonstelling in Londen en aan de Inadidac 2013 in Jakarta (samen met onze succesvolle partner PUDAK).
Vooral de nieuwe dataloggers Molab en VinciLab zijn internationaal goed ontvangen. Uiteraard blijft Coach voor CMA het onderscheidende product met een nog steeds ongeëvenaarde combinatie van belangrijke gereedschappen voor het natuurwetenschappelijk onderwijs. BETT en de deelname aan Worlddidac (Basel, oktober 2012) hebben ertoe geleid dat CMA nu ook vertegenwoordigd wordt in Turkije, Frankrijk, Peru en Rusland.
Dat de expertise van CMA breed wordt gewaardeerd blijkt ook uit de EC-project aanvragen waar CMA als partner aan deelneemt. Deze projecten maken bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw nascholingsaanbod mogelijk (zie verderop).

LEGO EV3 opvolger van de NXT

LEGO EV3In het najaar 2013 lanceert Lego de nieuwe Mindstorms lijn, met de nieuwe interface EV3. Met de EV3 Mindstorms set kunnen leerlingen zes nieuwe modellen bouwen waaronder een smart puppy, gyro boy en robot arm. De vernieuwde mindstorms maakt het beginnen met robotica een stuk eenvoudiger en brengt de bestaande robotica lessen naar een hoger plan. De software is sterk verbeterd, werkt nu nog intuïtiever, en ondersteunt ook de bestaande NXT. Scholen die willen overstappen van NXT naar EV3 kunnen beide stenen naast elkaar gebruiken. De EV3 is leverbaar vanaf najaar 2013, de NXT blijft tot eind 2014 leverbaar.
Momenteel hebben we bij CMA enkele prototypes waarmee we aan het testen zijn. Onze eerste indrukken zijn positief. Op de IPON conferentie kunt u bij ons de stand bezoeken voor meer info over deze EV3. Daarnaast is deze nieuwe Mindstorms ook een van de speerpunten van onze inspiratietoer in juni (zie eerste artikel in deze nieuwsbrief).

 

Nascholing

Cursus voor docenten in opleiding
De nascholing van dit voorjaar is volop aan de gang. Wij hebben zojuist een cursus gegeven rond ICT en onderzoeksgericht leren voor docenten in opleiding in samenwerking met de lerarenopleiding van VU en Universiteit van Utrecht. Dertien studenten hebben heel enthousiast gewerkt aan het ontwikkelen van Coach-activiteiten, die zij op hun stagescholen hebben uitgeprobeerd. Onze Vietnamese promovendus Trinh Ba Tran heeft aan deze cursus meegewerkt voor zijn onderzoek naar effectieve nascholing. Bij de komende ECENT conferentie (15 mei) rapporteren we verder over deze cursus. Een tweede cursus voor een nieuwe lichting studenten staat gepland voor mei/juni.

Nascholing Coach
Als u op school Coach 6 heeft, dan kunt u het effect van het werken met Coach vergroten als u over meer kennis van dit pakket beschikt. De komende tijd is er weer een aantal cursusdagen rond verschillende onderdelen van Coach 6, waarvoor u zich nog kunt aanmelden(agenda). Speciaal bevelen wij aan:

  • De Doe-dag Lessen maken met Coach 6, vrijdag 12 april a.s., waarin u leert om Coach-activiteiten te maken voor uw leerlingen en van alles leert over de (didactische) mogelijkheden van Coach. Naar keuze kunt u een activiteit bouwen voor meten, modelleren of videometen.
  • de Coach-cursus Werken met Coach bij Scheikunde, voor scheikundedocenten en toa's. Scheikundeproeven nemen vaak wat meer tijd in beslag en op deze dag is die tijd volop beschikbaar. U kiest zelf wat u wilt doen, titraties, reactie-kinetiek, endo- of exotherme reacties, colorimetrie. Op dinsdag 16 april i.s.m. de TU Eindhoven (mw. Miek Scheffers).
  • De cursus Grafisch modelleren en Animaties bouwen op maandag 22 april. Modelleren opent de mogelijkheden om meer complexe problemen te behandelen die normaliter te hoog gegrepen zijn voor het VO, zoals het werken met veranderlijke krachten. Juist voor jongere leerlingen biedt de animatie-omgeving aanknopingspunten om op een visuele manier bezig te zijn met modellen, zonder de modellen zelf te hoeven begrijpen. Beide aspecten komen op deze cursusdag naar voren.
  • De cursus Videometen en Hogesnelheidscamera. Videometen biedt prachtige mogelijkheden om leerlingen aan hun leefwereld of andere te laten meten. De hogesnelheidscamera opent hiervoor nog meer mogelijkheden. Denk aan de pupilreflex op het aangaan van een lamp, onderzoek van trillende snaren. Deze cursus vindt plaats op vrijdag 26 april a.s.

 

Coach 6.43a verschenen

Coach 6.43a is verschenen. Dit is een update die een paar (kleine) problemen in Coach 6.43 oplost. Zie de Revisiegeschiedenis. Installeer deze update alleen indien u problemen ondervindt met Coach 6.43. Er zijn ook updates van Coach 6 Studio MV, Coach 6 Lite en Coach 6 Home.

 

Bepaling absolute nulpunt met NTL Gay-Lussac bol

Gay-Lussac bolBij de NTL-practicummaterialen zit ook een Gay-Lussac bol (€32,00 excl. BTW). Hiermee kan het verband tussen druk en temperatuur worden aangetoond, en met een wat uitgebreider experiment kan een druk-temperatuurgrafiek worden gemeten en geëxtrapoleerd om het absolute nulpunt van de temperatuur te bepalen. Op de markt van de WND conferentie in december hebben wij deze proef met de MoLab datalogger uitgevoerd, en dit trok veel aandacht. Een thermokoppel wordt met een elastiek tegen de buitenkant van de bol geklemd, en de bol heeft een aansluiting voor de CMA druksensor (ventiel met Luer-koppeling - niet zichtbaar op de afbeelding). De bol wordt ondergedompeld in een bekerglas met heet water (ca. 85 graden) en een meting van 60 minuten wordt gestart. Na afkoelen is er in het Druk-temperatuurdiagram een stukje rechte lijn zichtbaar, dat met een functie-fit geëxtrapoleerd kan worden. Wij kwamen zo tot een schatting van het absolute nulpunt van -266 graden Celsius met de standaardijking van de ML sensoren.

Bepaling absolute nulpunt

Met vriendelijke groet,

Stichting CMA
Van Leijenberghlaan 124 (unit B)
1082 DB Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
W:
www.cma-science.nl
E: info@cma-science.nl (bestellingen, algemene info)
E:
helpdesk@cma-science.nl (helpdesk)
E:
reparatie@cma-science.nl (garantie & reparatie)
E:
nascholing@cma-science.nl (nascholing)

N.B.:

  • U kunt geen antwoord sturen op deze mail. Stuur uw reactie naar info@cma-science.nl.
  • De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersoon voor hun school, hebben een cursus gevolgd of zich aangemeld voor de CMA Nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, klik dan op deze link.