CMA25
Home Hardware Software Nascholing Webwinkel Lesmateriaal Ondersteuning BO

CMA logoCMA Nieuwsbrief
1 november 2012

Wilt u ook uw collega's in de exacte vakken attenderen op de CMA Nieuwsbrief? Zij kunnen zich hier aanmelden.

In deze nieuwsbrief valt weer veel nieuws te melden, o.a. de aankondiging van onze nieuwe datalogger VinciLab, informatie over conferenties en beurzen waar u CMA de komende tijd kunt tegenkomen, en berichten over nascholing en lesmateriaal.

Conferenties & Beurzen

VinciLab - nieuwe datalogger voor de BT-sensoren
Click to enlarge VinciLab (opvolger van ULAB) is een zeer krachtige datalogger, geschikt voor de lijn van BT-sensoren. Voorzien van een indrukwekkend 5-inch capacitatief kleuren touchscreen, wordt VinciLab bestuurd via een Coach-versie onder Linux (voor meten en verwerken van de meetgegevens). Verder kan hij op alle 4 kanalen tegelijk meten met een frequentie tot 1 MHz(!), beschikt hij over Wi-fi en Bluetooth waarmee communicatie met de pc, tablets en andere mobiele apparatuur mogelijk wordt, en een ingebouwde microfoon en versnellingsensor. We gaan in een later stadium ook de modelleren en videometen in Coach op VinciLab mogelijk maken. Meer informatie kunt u lezen in de
VinciLab-flyer
. VinciLab zal vanaf maart 2013 leverbaar zijn, maar u kunt hem nu al bestellen en tot 31 december a.s. tegen een aantrekkelijke introductieprijs. Bekijk de details op de CMA-website.

Hardware-nieuws

Het seizoen van de vakconferenties is weer aangebroken. U bent van harte welkom om CMA daar te ontmoeten om onze producten te bekijken, nieuws te horen, informatie mee te nemen en uw vragen te stellen.

WorldDidac: aankondiging CMA VinciLab
Eind oktober is CMA voor de elfde keer aanwezig geweest op de tweejaarlijkse internationale onderwijsbeurs WorldDidac in Basel. De WorldDidac is altijd een ontmoetingsplaats waar we veel van onze internationale contacten spreken en er komen er veel bezoekers, m.n. uit het Duitstalige gebied.
Voor ons is de beurs heel succesvol verlopen. Tijdens de WorldDidac is VinciLab , de nieuwe datalogger van CMA officieel aangekondigd waarvoor erg veel belangstelling was (zie boven). Verder zijn er o.a. contacten gelegd met nieuwe partners uit Turkije, Rusland en Peru.

Woudschoten Chemie
Komende vrijdag 2 november zijn wij aanwezig in Zeist tijdens Woudschoten Chemie (Vincent Dorenbos & Ron Vonk). Wij verzorgen in de middag van 15.15u - 16.00u een workshop 'Meten met Coach bij scheikunde zonder computer' rond de dataloggers MoLab en VinciLab, en de hele dag bent u welkom bij ons op de markt. U kunt o.a. kennismaken met de nieuwe dataloggers, de NTL practicum-sets voor scheikunde, de nieuwe balans die met Coach gekoppeld kan worden en de Sciencéthic-producten voor scheikunde. Wij hopen u te zien! In de conferentietas vindt u een map van CMA met foldermateriaal.

NVON TOA-dag in Leeuwarden
Op donderdag 8 november zijn wij in Leeuwarden bij de NVON TOA-dag op de markt (Vincent Dorenbos & Ad van Wiggen). Kom een praatje maken over onze nieuwe producten, bekijk de NTL practicumsets voor natuur- en scheikunde, de producten van Sciencéthic en stel uw vragen.

Vedotech
Op Vrijdag 30 november verzorgt Ron Vonk van CMA een workshop Robotica in de techniekles op de Vedotech conferentie in Lunteren. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de aantrekkelijke Moway robots en het bijbehorende lesmateriaal, die bij CMA verkrijgbaar zijn. Zie nummer 4 in het workshopoverzicht.

Nascholing

Succesvolle Doe-dag Werken met Coach bij Scheikunde
Doe-dag Werken met Coach bij ScheikundeAfgelopen maandag 29 oktober heeft CMA een nascholing voor scheikundedocenten en TOA’s verzorgd op de TU Eindhoven. We waren te gast bij Miek Scheffers van de Faculteit Scheikundige Technologie waar we twee zalen tot onze beschikking hadden, één voor plenaire presentatie en een compleet laboratorium voor het uitvoeren van de experimenten. De nascholing werd verzorgd door Vincent Dorenbos en Ron Vonk.
De deelnemers hebben o.a. temperatuur gemeten bij de reactie tussen citroenzuur en soda (afhankelijk van de soort soda een temperatuurstijging of -daling), het massaverloop bepaald bij het verbranden van lucifers, is de samenstelling van een mengsel van NaHCO3 en Na2CO3 bepaald en is met de geleidbaarheidssensor de titratie van zoutzuur en natronloog gevolgd.  Het laatste deel van de dag werd besteed aan het werken met modellen binnen de scheikunde, dat in de nieuwe syllabus een verplicht onderdeel wordt.
Het is voor het eerst dat een dergelijke nascholing, specifiek gericht op scheikunde, gegeven werd en dat smaakte naar meer. Op 16 april 2013 staat deze nascholing nogmaals op het programma. Het complete aanbod nascholing staat hier.

Komende cursussen
De nascholing van CMA is praktisch van opzet en biedt u de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en (weer) geïnspireerd te worden. Naast training Coach 6, komen ook aan de orde welke lesmaterialen beschikbaar zijn en hoe u de software bij practica of demonstraties in uw lessen kunt inzetten. De komende weken is er nog plaats bij de volgende dagcursussen:

Meldt u zich snel aan als u nog wilt meedoen.

Nascholing Onderzoekend Leren (Establish-project)
De voor dit najaar aangekondigde nascholing Onderzoekend Leren in het kader van het Establish-project is verschoven naar begin 2013 (vier bijeenkomsten vanaf 15 januari, inclusief diner). Wij richten ons bij deze nascholing op docententeams van minimaal 2 docenten per school. Deelname is kostenloos. De inschrijving staat nog open.

Lesmateriaal

Lesmateriaal parachutesprong Felix Baumgartner
Het heeft enkele dagen het nieuws beheerst: de parachutesprong vanaf 39 km boven de aarde die Felix Baumgartner uitvoerde op zondag 14 oktober. Volgens sommigen een uit de hand gelopen stunt, volgens anderen een basis voor veel wetenschappelijk onderzoek. In de lessen zullen de leerlingen er naar gevraagd hebben en veel docenten zullen er aandacht aan besteed hebben. Op de website Natuurkunde.nl (waar de stichting CMA penvoerder van is) staan inmiddels enkele artikelen waarin deze sprong besproken wordt. Aan de hand van een model in Coach wordt de sprong nagerekend. Variabelen als valversnelling en wrijving kunnen in het model worden aangepast. Neem een kijkje op de website. Al het materiaal is beschikbaar voor gebruik in de les. Heb je zelf materiaal hierover ontwikkeld dat interessant is en wil je dit delen met je collega’s, neem dan contact op met ron@cma-science.nl.

Coach modellen voor zuur-base reacties
Docent Willem Gabes heeft een viertal Coach-activiteiten ontwikkeld waarmee zuur-basereacties tot in detail doorgerekend kunnen worden. De modellen leveren theoretische titratiecurves die je kunt vergelijken met een gemeten titratiecurve van dezelfde reactie. Via de optie simuleren kunnen parameters in de modellen aangepast worden om beide curves zo goed mogelijk te laten samenvallen. U vindt de modellen in de rubriek Lesmateriaal>Coach 6.

Met vriendelijke groet,

Stichting CMA
Van Leijenberghlaan 124 (unit B)
1082 DB Amsterdam
T: 020 7600920
F: 020 7600929
W:
www.cma-science.nl
E: info@cma-science.nl (bestellingen, algemene info)
E:
helpdesk@cma-science.nl (helpdesk)
E:
reparatie@cma-science.nl (garantie & reparatie)
E:
nascholing@cma-science.nl (nascholing)

N.B.:

  • U kunt geen antwoord sturen op deze mail. Stuur uw reactie naar info@cma-science.nl.
  • De geadresseerden voor deze nieuwsbrief zijn contactpersoon voor hun school, hebben een cursus gevolgd of zich aangemeld voor de CMA Nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief voortaan niet meer wilt ontvangen, klik dan op deze link.