Tijdens een snelle titratie met de titrator vinden haperingen plaats. Hoe voorkom ik deze?

Indien de stappen elkaar te snel opvolgen, kan er hapering optreden op het moment dat de injectiespuit wordt ingedrukt. Dit probleem komt soms voor wanneer het commando Titreer(…;Snel) wordt gebruikt. Voor een langzame titratie (Titreer(…;Langzaam)) moet de titrator goed functioneren. Wanneer snelle titratie toch nodig is, verhoog dan de wachttijd tussen de stappen. Dit kan alleen veranderd worden in de auteursomgeving van Coach.

  1. Start de Coach activiteit ‘zuur-base titratie’, of vergelijkbaar.
  2. Plaats de muis net onder de titelbalk van het Programmavenster en sleep de bovenrand naar beneden.
  3. Dit opent de procedure-editor.
  4. Verhoog de waarde van de variabele wachttijd (bijvoorbeeld naar 0,005)
  5. Sleep de rand terug nar boven om de editor te sluiten.

Controleer of het Titreer(…; Snel) commando goed werkt na deze veranderingen.