Voor docenten, TOA’s en scholen

Als docent en toa heeft u de grote uitdaging om actief uw onderwijs te blijven ontwikkelen, zodat uw leerlingen enthousiast aan de slag gaan met de vakinhoud. Hoe gaat u om met een steeds digitalere klas en veranderende curricula met onderwerpen als modelleren en programmeren?
CMA helpt u graag deze uitdaging aan te gaan en biedt hiervoor verschillende nascholingscursussen aan. Als u één van onze workshops volgt bent u binnen de kortste keren een expert in het gebruik van onze ICT-gerichte producten voor leuke, uitdagende en leerzame onderzoekende lesactiviteiten. We bieden ook maatwerkcursussen aan waarbij we op school langs komen om zo precies de hulp te bieden die u nodig hebt. Onze cursusleiders hebben een vakdidactische achtergrond en zijn experts op het gebied van ICT in de bètavakken.

CMA is een CRKBO
geregistreerde instantie.
Deelnemers aan onze cursussen ontvangen een certificaat.

Maatwerk op school

Heeft u speciale wensen of een specifieke hulpvraag, dan kunnen we in overleg maatwerk op school leveren.
We kunnen bijvoorbeeld uw hele bèta-sectie op weg helpen met Coach of het gebruik van onze hardware in de praktijk.

Cursussen & Workshops

Gedurende het jaar worden diverse cursussen en workshops gegeven voor docenten en toa’s. Raak wegwijs in de Coach software en leer de techniek en didactiek van het werken
met ICT-gereedschap, zoals meten met sensoren, videometen, modelleren, sturen & regelen of robotica. 

Deelnemer “Werken met Coach”
Lees verder
"... Op maat en alles naar wens ..."
Deelnemer “Basiscursus Modelleren"
Lees verder
"... Er wordt goed rekening gehouden met niveauverschillen ..."
Deelnemer "Werken met Coach bij biologie"
Lees verder
" ... De proefjes en oefeningen leveren direct lesmateriaal/-ideeën voor in mijn lessen ..."

Maatwerk op school

Wilt u met één of meerdere Beta secties nascholing volgen bij u op school?

In dat geval stemmen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoefte van de groep. Het programma kan één of meerdere dagen omvatten. Hierbij komen zowel de bedieningsvaardigheden als de didactische kanten van de inzet van software en hardware aan bod. Er zal aandacht zijn voor verschillende vormen van computergebruik; meten, videometen en modelleren komen aan bod. 

Doelgroep: Docenten/TOA’s BiNaSk, Wi, NLT, Tk
Cursusbegeleding: tot ca. 14 deelnemers door 1 docent.
Bij grotere cursusgroepen is een extra docent aan te bevelen, dit geldt ook bij deelname van techniekdocenten. Voor een extra vakdocent worden extra kosten in rekening gebracht.
Prijs: op aanvraag.

Het programma

Het basisprogramma is gebaseerd op 1 dag waarin toepassingen worden getoond en geoefend aan de hand van vakspecifieke practica.
In de ochtend wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de basismogelijkheden van de software. In de middag komen dan specifiekere toepassingen aan bod en wordt aandacht besteed aan het op maat maken van vakspecifieke practica voor gebruik in uw les. Wij kunnen zorgen voor de noodzakelijke hardware zoals interfaces en sensoren en voor de installatie van extra cursussoftware en voorbeeldpractica. De school zorgt voor voldoende pc’s en de noodzakelijke algemene practicumapparatuur (statieven, glaswerk, chemicaliën etc.). Wanneer er al voldoende hardware op school aanwezig is kunt u ook kiezen voor een cursus waarbij wij geen materiaal meenemen. We gaan er van uit dat de deelnemers een lunch/maaltijd wordt aangeboden door de school.
Het basisprogramma voor Coach-toepassingen omvat o.m.:
bespreking noodzakelijke hardware/software, aansluiten van opstellingen, uitvoeren vakspecifieke leerling-proeven, wijzigen/maken diagram- & tabelinstellingen, analyseren van meetgegevens, handinvoer, ijken van (eigen) sensoren, maken van computerwerkbladen in Coach, het beheer van de verzamelde practicum-bestanden, videometen (in overleg), modelleren (in overleg), bespreking implementatie en lesorganisatie. In overleg kan het programma ook aangepast/verdiept worden. Bijvoorbeeld voor uitgebreide toepassing van Modelleren en Videometen of vakspecifieke practica.
Vraag offerte

CURSUSSEN & WORKSHOPS

Hieronder vindt u ons cursusaanbod. Alle cursussen zijn toegankelijk voor geïnteresseerde docenten en toa’s.
De tarieven en verdere informatie staan per cursus vermeld.

Opfriscursus Coach 7

Datum: 29 november 2021
Tijd: 12:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Leren werken met Coach 7
Prijs: € 145,-
Veel scholen zijn al overgestapt op Coach 7. Heeft u in het verleden al eens met een andere versie van Coach gewerkt of is de kennis van Coach 7 weggezakt? Dan is deze cursus iets voor u. In deze cursus behandelen we alle onderdelen van Coach 7 met eenvoudige en sprekende voorbeelden. Dit is een ideale cursus waarbij u snel en efficiënt kennis maakt met de veelzijdigheid van Coach 7 en weer up-to-date bent met de werking ervan.
Inschrijven

Werken met Coach 7

Datum: September/Oktober 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Uitgebreid werken met Coach 7
Prijs: € 235,- incl. Lunch
In deze cursus wordt er uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het gebruik van de computer. Aan de hand van voorbeeldpractica wordt er gewerkt aan het opzetten van een experiment, het uitvoeren van een meting en de verwerking van de resultaten. Daarnaast behandelen we ijken van sensoren, het zelf inrichten van een lesactiviteit en analyseren van resultaten. Tijdens de cursus heeft u de beschikking over de nieuwste sensoren, interfaces en software van CMA.
Inschrijven

COACH IN UW VAKGEBIED

Datum: Najaar 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van de Beta vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen met toepassingen van Coach bij uw vak
Prijs: € 235,- incl. Lunch
Computermeten is binnen de Beta les zeer breed inzetbaar. Veel grootheden die anders niet zichtbaar te maken zijn kunnen met behulp van de computer gemeten worden. De mogelijkheden, van simpel tot zeer complex, zijn nagenoeg eindeloos. We laten graag zien wat er binnen de Beta les allemaal mogelijk is met Coach. U maakt kennis met enkele voorbeelden van toepassingen van Coach voor beginners en gevorderden en u kunt werken aan een aantal kant-en-klare practica. De complexiteit van de voorbeelden waar u mee aan de slag gaat kunt u zelf bepalen. We streven naar een vakcursus per schooljaar voor BiNaSk.

Coach in uw vakgebied Natuurkunde

Datum: 4 Oktober 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten Natuurkunde
Niveau: Gebruikers / Gevorderd
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen met toepassingen van Coach bij natuurkunde
Prijs: €235,-
Werken met de computer binnen de natuurkunde les is al zeer gangbaar. Veel grootheden kunnen met behulp van de computer gemeten worden. Denk hierbij aan straling, geluid, snelheid, maar ook het bestuderen van videobeelden (videometen). We laten graag zien wat er binnen de natuurkunde allemaal mogelijk is met Coach 7. U maakt kennis met enkele voorbeelden van toepassingen van Coach in de natuurkunde les. In overleg kan er ook naar specifieke practica uit de lesmethoden gekeken worden. Daarnaast zullen we ingaan op modelleren in de natuurkundeles.
Inschrijven

COACH IN UW VAKGEBIED Scheikunde

Datum: 11 Oktober 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: Hengelo; Montessori College Twente
Doelgroep: TOA’s en docenten Scheikunde
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen met toepassingen van Coach bij scheikunde
Prijs: € 235,-
Computerexperimenten bij Scheikunde gaan over geleidbaarheid, gaschromatografie en reactiekinetiek. Deze experimenten ook gebruikt worden om onderzoek op relatief hoog niveau (PWS) uit te voeren. We laten u graag zien wat er binnen de scheikunde allemaal mogelijk is.De dag begint met een algemene introductie. Tijdens dit deel krijgt u ook enkele voorbeelden van sensorgebruik binnen de scheikunde te zien. In de vorm van een roulatiepracticum kunt u werken aan een aantal kant-en-klare meetpractica. Tot slot is er enige aandacht voor het modelleren van scheikundige processen.
Inschrijven

MODELLEREN IN COACH Biologie

Datum: Nog geen datum bekend
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten Biologie
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen met toepassingen van Coach bij biologie
Prijs: €235,-
Door gebruik te maken van computermetingen kunnen fysiologische processen zichtbaar gemaakt worden. Vooral door binnen één experiment verschillende sensoren te combineren kunnen er interessante analyses gedaan worden. U maakt kennis met enkele voorbeelden van computermeten in de biologieles en u kunt werken aan een aantal kant-en-klare meetpractica, o.a. op het gebied van menselijke fysiologie (zoals het opnemen van een ECG) en fotosynthese, samenstelling van voedsel en koudbloedige organismen. Tot slot is er aandacht voor het modelleren van biologische processen.
Inschrijven

Modelleren in Coach - Basis

Datum: 20 September 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden die Coach biedt om modellen te gebruiken
Prijs: € 235,- incl. lunch
Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die Coach op dit gebied te bieden heeft. U leert de grondbeginselen van het modelleren in Coach 7: hoe werkt het en wat kunt u ermee? Aangezien dit de basiscursus is wordt er eerst aandacht besteed aan modelleren binnen de bètavakken in het algemeen. Ook is er tijd om uitgebreid kennis te maken met de software door uitleg over de functionaliteit van verschillende symbolen. U gaat ook uitgebreid zelf aan de slag.
Inschrijven

MODELLEREN IN COACH Natuurkunde

Datum: 27 September 2021
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Leren werken met Coach 7
Prijs: € 235,- incl. Lunch
Modellen bieden de mogelijkheid om natuurkundige processen in detail te bestuderen. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die Coach op dit gebied te bieden heeft. In deze cursus gaan we dieper in op modelleren binnen de Natuurkunde. Aan de hand van vakspecifieke modellen leert u hoe u modellen kunt gebruiken in uw natuurkundeles. Ook zal er aandacht zijn voor het didactische aspect van modelleren bij natuurkunde. Het gebruik van vakoverstijgende modellen komt ook aan de orde. Enige ervaring met Coach 7 en het modelleren in Coach 7 is een pré.
Inschrijven

WERKEN MET DE INFRAROODCAMERA

Datum: voorjaar 2022
Tijd: 2 contacturen
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden van de FLIR C5 infraroodcamera
Prijs inclusief 1x C5 camera:
1 persoon (incl. 1x C5 camera*): € 750,- pp.:
2 personen (incl. 1x C5 camera*): € 380,- pp.
3 personen (incl. 1x C5 camera*): € 260,- pp.
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. C5 camera: : € 100,- pp.
De FLIR C5 camera stelt gebruikers in staat om metingen in het infrarood gebied te doen. Een belangrijke aanvulling op de lessen in natuurkunde, scheikunde en biologie.
Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica achter de werking van de IR camera.
– Het juist in kunnen stellen van de IR Camera.
– IR foto’s leren interpreteren.
– IR camera leren inzetten in een onderwijssetting.
– Eenvoudige meetrapporten maken van/met IR metingen.
– Vakoverstijgend inzetten van de IR Camera.
Inschrijven

WERKEN MET DE SPECTROMETER

Datum: voorjaar 2022
Tijd: 3 contacturen
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden van de Spectrometer voor Coach
Prijs inclusief 1x Spectrometer en 1x Lichtbron:
1 persoon (incl. device*): € 730,- pp.: incl. lichtbron € 1000,- pp
2 personen (incl.device*): € 370,- pp.(incl. Lichtbron € 505 pp.
3 personen (incl. device*): € 250,- pp. (incl. Lichtbron €340 pp.
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. spectrometer / Lichtbron: : € 100,- pp.
Met de Spectrometer is het mogelijk om met Coach metingen aan het elektromagnetisch spectrum bij golflengtes tussen de 360 en 940 nm te doen. Met behulp van de lichtbron met curvethouder kan van vloeistoffen het transmissiespectrum gemeten worden.
Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica van de spectrometer
– Emissie en absorptie metingen kunnen doen met de spectrometer in Coach 7 / Spectrometer software
– Leren interpreteren van metingen
– Diverse experimenten zelfstandig uitvoeren met de spectrometer
– Omgaan met en inzetten van de spectrometer in een onderwijssetting.
Inschrijven