Voor docenten, TOA’s en scholen

Als docent en toa heeft u de grote uitdaging om actief uw onderwijs te blijven ontwikkelen, zodat uw leerlingen enthousiast aan de slag gaan met de vakinhoud. Hoe gaat u om met een steeds digitalere klas en veranderende curricula met onderwerpen als modelleren en programmeren?
CMA helpt u graag deze uitdaging aan te gaan en biedt hiervoor verschillende nascholingscursussen aan. Als u één van onze workshops volgt bent u binnen de kortste keren een expert in het gebruik van onze ICT-gerichte producten voor leuke, uitdagende en leerzame onderzoekende lesactiviteiten. We bieden ook maatwerkcursussen aan waarbij we op school langs komen om zo precies de hulp te bieden die u nodig hebt. Onze cursusleiders hebben een vakdidactische achtergrond en zijn experts op het gebied van ICT in de bètavakken.

CMA is een CRKBO
geregistreerde instantie.
Deelnemers aan onze cursussen ontvangen een certificaat.

Maatwerk op school

Heeft u speciale wensen of een specifieke hulpvraag, dan kunnen we in overleg maatwerk op school leveren.
We kunnen bijvoorbeeld uw hele bèta-sectie op weg helpen met Coach of het gebruik van onze hardware in de praktijk.

Info en cursusdoelen

Cursussen & Workshops

Gedurende het jaar worden diverse cursussen en workshops gegeven voor docenten en toa’s. Raak wegwijs in de Coach software en leer de techniek en didactiek van het werken
met ICT-gereedschap, zoals meten met sensoren, videometen, modelleren, sturen & regelen of robotica. 

Deelnemer “Werken met Coach”
Lees verder
"... Op maat en alles naar wens ..."
Deelnemer “Basiscursus Modelleren"
Lees verder
"... Er wordt goed rekening gehouden met niveauverschillen ..."
Deelnemer "Werken met Coach bij biologie"
Lees verder
" ... De proefjes en oefeningen leveren direct lesmateriaal/-ideeën voor in mijn lessen ..."

Maatwerk op school

Wilt u met één of meerdere Beta secties nascholing volgen bij u op school?

In dat geval stemmen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoefte van de groep. Het programma kan één of meerdere dagen omvatten. Hierbij komen zowel de bedieningsvaardigheden als de didactische kanten van de inzet van software en hardware aan bod. Er zal aandacht zijn voor verschillende vormen van computergebruik; meten, videometen en modelleren komen aan bod. 

Doelgroep: Docenten/TOA’s BiNaSk, Wi, NLT, Tk
Cursusbegeleding: tot ca. 10 deelnemers door 1 docent.
Bij grotere cursusgroepen is een extra docent aan te bevelen, dit geldt ook bij deelname van techniekdocenten. Voor een extra vakdocent worden extra kosten in rekening gebracht.
Prijs: op aanvraag.

Het programma

Het basisprogramma is gebaseerd op 1 dag waarin toepassingen worden getoond en geoefend aan de hand van vakspecifieke practica.
In de ochtend wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de basismogelijkheden van de software. In de middag komen dan specifiekere toepassingen aan bod en wordt aandacht besteed aan het op maat maken van vakspecifieke practica voor gebruik in uw les. Wij kunnen zorgen voor de noodzakelijke hardware zoals interfaces en sensoren en voor de installatie van extra cursussoftware en voorbeeldpractica. De school zorgt voor voldoende pc’s en de noodzakelijke algemene practicumapparatuur (statieven, glaswerk, chemicaliën etc.). Wanneer er al voldoende hardware op school aanwezig is kunt u ook kiezen voor een cursus waarbij wij geen materiaal meenemen. We gaan er van uit dat de deelnemers een lunch/maaltijd wordt aangeboden door de school.
Het basisprogramma voor Coach-toepassingen omvat o.m.:
bespreking noodzakelijke hardware/software, aansluiten van opstellingen, uitvoeren vakspecifieke leerling-proeven, wijzigen/maken diagram- & tabelinstellingen, analyseren van meetgegevens, handinvoer, ijken van (eigen) sensoren, maken van computerwerkbladen in Coach, het beheer van de verzamelde practicum-bestanden, videometen (in overleg), modelleren (in overleg), bespreking implementatie en lesorganisatie. In overleg kan het programma ook aangepast/verdiept worden. Bijvoorbeeld voor uitgebreide toepassing van Modelleren en Videometen of vakspecifieke practica.
Vraag offerte

CURSUSSEN & WORKSHOPS

Hieronder vindt u ons cursusaanbod. Alle cursussen zijn toegankelijk voor geïnteresseerde docenten en toa’s.
De tarieven en verdere informatie staan per cursus vermeld. 

Opfriscursus Coach 7

Datum: najaar 2024
Tijd: 12:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam;
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Leren werken met Coach 7
Prijs: € 145,-
Veel scholen zijn al overgestapt op Coach 7. Heeft u in het verleden al eens met een andere versie van Coach gewerkt of is de kennis van Coach 7 weggezakt? Dan is deze cursus iets voor u. In deze cursus behandelen we alle onderdelen van Coach 7 met eenvoudige en sprekende voorbeelden. Dit is een ideale cursus waarbij u snel en efficiënt kennis maakt met de veelzijdigheid van Coach 7 en weer up-to-date bent met de werking ervan.

Informatie over de cursus
Inschrijven

Werken met Coach 7 BiNask

Datum: 5 februari 2024
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Uitgebreid werken met de omgevingen binnen Coach 7
Prijs: € 235,- inclusief lunch
In deze cursus wordt er uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het gebruik van de computer. Aan de hand van voorbeeldpractica wordt er gewerkt aan het opzetten van een experiment, het uitvoeren van een meting en de verwerking van de resultaten. Daarnaast behandelen we ijken van sensoren, het zelf inrichten van een lesactiviteit en analyseren van resultaten. Tijdens de cursus heeft u de beschikking over de nieuwste sensoren, interfaces en software van CMA.

Informatie over de cursus
Inschrijven

Doedag met Coach

Datum: 15 maart 2024
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van de Beta vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen
door middel van inspirerende experimenten met Coach 7
Prijs: € 235,- inclusief lunch
Coach 7 kun je op veel manieren inzetten. Tijdens deze cursus ligt de focus op het doen van experimenten met Coach. In de opbouw van de cursus leert u door middel van experimenten meer over het inzetten van Coach 7 in de les.

Informatie over de cursus
Inschrijven

Coach in uw vakgebied Natuurkunde

Datum: najaar 2024
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten Natuurkunde
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen
met toepassingen van Coach bij natuurkunde
Prijs: €235,- inclusief lunch
Werken met de computer binnen de natuurkunde les is al zeer gangbaar. Veel grootheden kunnen met behulp van de computer gemeten worden. Denk hierbij aan straling, geluid, snelheid, maar ook het bestuderen van videobeelden (videometen). We laten graag zien wat er binnen de natuurkunde allemaal mogelijk is met Coach 7. U maakt kennis met enkele voorbeelden van toepassingen van Coach in de natuurkunde les. In overleg kan er ook naar specifieke practica uit de lesmethoden gekeken worden. Daarnaast zullen we ingaan op modelleren in de natuurkundeles.

Informatie over de cursus
Inschrijven

COACH IN UW VAKGEBIED Scheikunde

Datum: najaar 2024
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: Hengelo; Montessori College Twente
Doelgroep: TOA’s en docenten Scheikunde
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen
met toepassingen van Coach bij scheikunde
Prijs: € 235,- inclusief lunch
Computerexperimenten bij Scheikunde gaan over geleidbaarheid, gaschromatografie en reactiekinetiek. Deze experimenten ook gebruikt worden om onderzoek op relatief hoog niveau (PWS) uit te voeren. We laten u graag zien wat er binnen de scheikunde allemaal mogelijk is.De dag begint met een algemene introductie. Tijdens dit deel krijgt u ook enkele voorbeelden van sensorgebruik binnen de scheikunde te zien. In de vorm van een roulatiepracticum kunt u werken aan een aantal kant-en-klare meetpractica. Tot slot is er enige aandacht voor het modelleren van scheikundige processen.

Informatie over de cursus
Inschrijven

COACH in uw vakgebied Biologie

Datum: 29 februari
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten Biologie
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen
met toepassingen van Coach in de biologieles.
Prijs: €235,- inclusief lunch
Door gebruik te maken van computermetingen kunnen fysiologische processen zichtbaar gemaakt worden. Vooral door binnen één experiment verschillende sensoren te combineren kunnen er interessante analyses gedaan worden. U maakt kennis met enkele voorbeelden van computermeten in de biologieles en u kunt werken aan een aantal kant-en-klare meetpractica, o.a. op het gebied van menselijke fysiologie (zoals het opnemen van een ECG) en fotosynthese, samenstelling van voedsel en koudbloedige organismen. Tot slot is er aandacht voor het modelleren van biologische processen.

Informatie over de cursus
Inschrijven

Modelleren in Coach - Basis (Toa's) of Biologie

Datum: 7 maart 2024 & 21 maart 2024 Biologie
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s van alle vakken / Docenten /TOA's biologie
Niveau: Beginners/gebruikers
Leerdoel: Inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden die Coach biedt om modellen te gebruiken en te maken
Prijs: € 235,- inclusief lunch
Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die Coach op dit gebied te bieden heeft. U leert de grondbeginselen van het modelleren in Coach 7: hoe werkt het en wat kunt u ermee? Aangezien dit de basiscursus is wordt er eerst aandacht besteed aan modelleren binnen de bètavakken in het algemeen. Ook is er tijd om uitgebreid kennis te maken met de software door uitleg over de functionaliteit van verschillende symbolen. U gaat ook uitgebreid zelf aan de slag.

Informatie over de cursus
Inschrijven

MODELLEREN IN COACH Natuurkunde

Datum: najaar 2024
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten Natuurkunde
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Leren modelleren in Coach 7 en deze modellen
toepassen in de natuurkundeles.
Prijs: € 235,- inclusief lunch
Modellen bieden de mogelijkheid om natuurkundige processen in detail te bestuderen. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die Coach op dit gebied te bieden heeft. In deze cursus gaan we dieper in op modelleren binnen de Natuurkunde. Aan de hand van vakspecifieke modellen leert u hoe u modellen kunt gebruiken in uw natuurkundeles. Ook zal er aandacht zijn voor het didactische aspect van modelleren bij natuurkunde. Het gebruik van vakoverstijgende modellen komt ook aan de orde. Enige ervaring met Coach 7 en het modelleren in Coach 7 is een pré.

Informatie over de cursus
Inschrijven

WERKEN MET DE INFRAROODCAMERA

Datum: 8 april 2024 (middag)
Tijd: 3 contacturen 13:00-16:00
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden
van de FLIR C5 infraroodcamera
Prijs inclusief 1x C5 camera:
1 persoon (incl. 1x C5 camera*): € 750,- pp.:
2 personen (incl. 1x C5 camera*): € 405,- pp.
3 personen (incl. 1x C5 camera*): € 275,- pp.
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. C5 camera: : € 100,- pp.
De FLIR C5 camera stelt gebruikers in staat om metingen in het infrarood gebied te doen. Een belangrijke aanvulling op de lessen in natuurkunde, scheikunde en biologie.

Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de werking van de IR camera.
– Het juist in kunnen stellen van de IR Camera.
– Thermische beelden streamen naar Pc, ChromeBook of Mac
– IR foto’s leren interpreteren.
– IR camera leren inzetten in een onderwijssetting.
– Eenvoudige meetrapporten maken van/met IR metingen.
– Vakoverstijgend inzetten van de IR Camera.

Informatie over de cursus
Inschrijven

WERKEN MET DE GASCHROMATOGRAAF

Datum: najaar 2024(middag)
Tijd: 3 contacturen 13:00-16:00
Locatie: Hengelo: Montessori College Twente
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden
van de Gaschromatograaf (Bt45i) voor Coach
Prijs inclusief 1x Gaschromatograaf:
1 persoon (incl. device*): €360,- pp.
2 personen (incl.device*): €210,- pp.
3 personen (incl. device*): €145,- pp.
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. Gaschromatograaf : € 100,- pp.
De Gaschromatograaf BT45i is zeer geschikt voor het demonstreren van de principes van gaschromatografie. Door de eenvoudige montage en werking bij kamertemperatuur is de voorbereiding kort. We gaan in op de werking en doen deze middag veel proeven met de GC.

Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica van de GC
– Chromatogrammen meten van gassen en vluchtige vloeistoffen
– Leren interpreteren van metingen
– Diverse experimenten zelfstandig uitvoeren met de GC
– Omgaan met en inzetten van de GC in een onderwijssetting.
Inschrijven