Voor docenten, TOA’s en scholen

Als docent en toa heeft u de grote uitdaging om actief uw onderwijs te blijven ontwikkelen, zodat uw leerlingen enthousiast aan de slag gaan met de vakinhoud. Hoe gaat u om met een steeds digitalere klas en veranderende curricula met onderwerpen als modelleren en programmeren?
CMA helpt u graag deze uitdaging aan te gaan en biedt hiervoor verschillende nascholingscursussen aan. Als u één van onze workshops volgt bent u binnen de kortste keren een expert in het gebruik van onze ICT-gerichte producten voor leuke, uitdagende en leerzame onderzoekende lesactiviteiten. We bieden ook maatwerkcursussen aan waarbij we op school langs komen om zo precies de hulp te bieden die u nodig hebt. Onze cursusleiders hebben een vakdidactische achtergrond en zijn experts op het gebied van ICT in de bètavakken.

CMA is een CRKBO
geregistreerde instantie.
Deelnemers aan onze cursussen ontvangen een certificaat.

Maatwerk op school

Heeft u speciale wensen of een specifieke hulpvraag, dan kunnen we in overleg maatwerk op school leveren.
We kunnen bijvoorbeeld uw hele bèta-sectie op weg helpen met Coach of het gebruik van onze hardware in de praktijk.

Cursussen & Workshops

Gedurende het jaar worden diverse cursussen en workshops gegeven voor docenten en toa’s. Raak wegwijs in de Coach software en leer de techniek en didactiek van het werken
met ICT-gereedschap, zoals meten met sensoren, videometen, modelleren, sturen & regelen of robotica. 

Deelnemer “Werken met Coach”
Lees verder
"... Op maat en alles naar wens ..."
Deelnemer “Basiscursus Modelleren"
Lees verder
"... Er wordt goed rekening gehouden met niveauverschillen ..."
Deelnemer "Werken met Coach bij biologie"
Lees verder
" ... De proefjes en oefeningen leveren direct lesmateriaal/-ideeën voor in mijn lessen ..."

Maatwerk op school

Wilt u met één of meerdere Beta secties nascholing volgen bij u op school?

In dat geval stemmen we een programma samen dat aansluit op de leerbehoefte van de groep. Het programma kan één of meerdere dagen omvatten. Hierbij komen zowel de bedieningsvaardigheden als de didactische kanten van de inzet van software en hardware aan bod. Er zal aandacht zijn voor verschillende vormen van computergebruik; meten, videometen en modelleren komen aan bod. 

Doelgroep: Docenten/TOA’s BiNaSk, Wi, NLT, Tk
Cursusbegeleding: tot ca. 14 deelnemers door 1 docent.
Bij grotere cursusgroepen is een extra docent aan te bevelen, dit geldt ook bij deelname van techniekdocenten. Voor een extra vakdocent worden extra kosten in rekening gebracht.
Prijs: op aanvraag.

Het programma

Het basisprogramma is gebaseerd op 1 dag waarin toepassingen worden getoond en geoefend aan de hand van vakspecifieke practica.
In de ochtend wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de basismogelijkheden van de software. In de middag komen dan specifiekere toepassingen aan bod en wordt aandacht besteed aan het op maat maken van vakspecifieke practica voor gebruik in uw les. Wij kunnen zorgen voor de noodzakelijke hardware zoals interfaces en sensoren en voor de installatie van extra cursussoftware en voorbeeldpractica. De school zorgt voor voldoende pc’s en de noodzakelijke algemene practicumapparatuur (statieven, glaswerk, chemicaliën etc.). Wanneer er al voldoende hardware op school aanwezig is kunt u ook kiezen voor een cursus waarbij wij geen materiaal meenemen. We gaan er van uit dat de deelnemers een lunch/maaltijd wordt aangeboden door de school.
Het basisprogramma voor Coach-toepassingen omvat o.m.:
bespreking noodzakelijke hardware/software, aansluiten van opstellingen, uitvoeren vakspecifieke leerling-proeven, wijzigen/maken diagram- & tabelinstellingen, analyseren van meetgegevens, handinvoer, ijken van (eigen) sensoren, maken van computerwerkbladen in Coach, het beheer van de verzamelde practicum-bestanden, videometen (in overleg), modelleren (in overleg), bespreking implementatie en lesorganisatie. In overleg kan het programma ook aangepast/verdiept worden. Bijvoorbeeld voor uitgebreide toepassing van Modelleren en Videometen of vakspecifieke practica.
Vraag offerte

CURSUSSEN & WORKSHOPS

Hieronder vindt u ons cursusaanbod. Alle cursussen zijn toegankelijk voor geïnteresseerde docenten en toa’s.
De tarieven en verdere informatie staan per cursus vermeld. 

Met Coach naar buiten

Datum: 27 september 2022
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van de Beta vakken
Niveau: Beginners / Gebruikers
Leerdoel: Ervaring en inspiratie opdoen
met toepassingen van Coach bij uw vak
Prijs: € 235,- inclusief lunch
Coach 7 kan op alle denkbare devices draaien. Een ideale kans dus om met leerlingen buiten school te meten, videometen. Tijdens deze cursus gaan we in op het werken met portable devices. We doen experimenten die alleen buiten gedaan kunnen worden. Zoals waterkwaliteit bepalen en meten aan het verkeer. De ideale cursus om leerlingen voor te bereiden om opdrachten buiten uit te voeren.
Inschrijven

WERKEN MET DE INFRAROODCAMERA

Datum: 24 november 2022 (middag)
Tijd: 3 contacturen 13:00-16:00
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden
van de FLIR C5 infraroodcamera
Prijs inclusief 1x C5 camera:
1 persoon (incl. 1x C5 camera*): € 750,- pp.:
2 personen (incl. 1x C5 camera*): € 380,- pp.
3 personen (incl. 1x C5 camera*): € 260,- pp.
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. C5 camera: : € 100,- pp.
De FLIR C5 camera stelt gebruikers in staat om metingen in het infrarood gebied te doen. Een belangrijke aanvulling op de lessen in natuurkunde, scheikunde en biologie.
Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica achter de werking van de IR camera.
– Het juist in kunnen stellen van de IR Camera.
– Thermische beelden streamen naar Pc of Mac – IR foto’s leren interpreteren.
– IR camera leren inzetten in een onderwijssetting.
– Eenvoudige meetrapporten maken van/met IR metingen.
– Vakoverstijgend inzetten van de IR Camera.
Inschrijven

WERKEN MET DE GASCHROMATOGRAAF

Datum: 30 november 2022 (middag)
Tijd: 3 contacturen 13:00-16:00
Locatie: Hengelo: Montessori College Twente
Doelgroep: TOA’s en docenten van alle vakken
Niveau: Beginners
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden
van de Gaschromatograaf (Bt45i) voor Coach
Prijs inclusief 1x Gaschromatograaf:
1 persoon (incl. device*): €xx,- pp.
2 personen (incl.device*): € xx,- pp.
3 personen (incl. device*): € xx,-
*Per max. 3 personen van dezelfde school
Prijs excl. Gaschromatograaf : € 100,- pp.
De Gaschromatograaf BT45i is zeer geschikt voor het demonstreren van de principes van gaschromatografie. Door de eenvoudige montage en werking bij kamertemperatuur is de voorbereiding kort. We gaan in op de werking en doen deze middag veel proeven met de GC.
Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica van de GC
– Chromatogrammen meten van gassen en vluchtige vloeistoffen
– Leren interpreteren van metingen
– Diverse experimenten zelfstandig uitvoeren met de GC
– Omgaan met en inzetten van de GC in een onderwijssetting.
Inschrijven