Ter ondersteuning en inspiratie biedt CMA lesmateriaal aan. Hiermee krijgt u een indruk van wat er met behulp van ICT in het natuurwetenschappelijk onderwijs mogelijk is. Lesactiviteiten zijn opgedeeld in activiteiten rond meten, videometen, modelleren en simuleren.
Hieronder kun je bladeren door gratis materialen, activiteiten voor basisschool en een activiteiten voor het middelbaar en hoger onderwijs. Om volledige toegang tot alle bronnen te krijgen, moet je leraar of technisch onderwijsassistent zijn en een geldige Coach 7-licentie hebben. 

BASISONDERWIJS

Onderzoekend leren

Onze lessen bestaan uit: 

VOORTGEZET ONDERWIJS

Heeft u nog geen toegang tot alle lesactiviteiten? Kijk in het overzicht waarin alle activiteiten per en per onderwerp opgenomen zijn. 

Ebola

Afweer is een onderwerp wat niet voor elke leerling makkelijk inzichtelijk te maken is. Dit model is gemaakt van een actuele virus infectie, namelijk ebola. Dit model helpt leerlingen om

Lees verder »

Bloeddruk meten

In deze activiteit wordt de bloeddruk bepaald aan de hand van de metingen van een bloeddruksensor. Hiervoor worden de metingen geanalyseerd met de oscillometrische methode.

Lees verder »

Plantengroei

In deze activiteit doen leerlingen onderzoek naar de groei van een spinazieplant. Ze volgen de groei van zowel de wortel als de stengel en bekijken wanneer de plant ontkiemt en

Lees verder »

Afkoelen van stearinezuur

In dit voorbeeld wordt het afkoelen van stearinezuur waarbij het overgaat van vloeistof naar vaste stof bestudeerd. Het is een basisexperiment waarbij e?e?n temperatuursensor wordt gebruikt en de temperatuurmetingen in

Lees verder »

Reactiesnelheid en reactie-orde

In deze activiteit bekijken leerlingen de reactie tussen thiosulfaat-ionen en zoutzuur. Door met behulp van een troebelheidssensor de hoeveelheid licht die door het mengsel wordt doorgelaten te meten, kan de

Lees verder »

Vervalreeks

Leerlingen breiden een model van de vervalreactie van Ca-47 naar Sc-47 en Ti-47 uit. Zij onderzoeken met dit model de totale activiteit van de bron. Basis van deze opdracht is

Lees verder »