Met het programma CLab Update kunt u CLab’s interne software (firmware) updaten. Alle benodigde software zit verpakt in de installer van CLab Update.In deze versie van de firmware zijn een aantal verbeteringen aangebracht. Daarnaast zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd voor ECON 4 voor het gebruik van CLab met geschikte CASIO rekenmachine. We raden aan uw firmware te updaten indien deze een lager versienummer dan 2.10 heeft.

CLab Update (v 2.31, revisiedatum mei 2020)

Let op! Indien u CLab met Coach 7 gebruikt, kunt u CLab ook updaten via een met Coach 7 meegeleverd programma. Start hiervoor Coach in Docentmodus op en selecteer boven in de balk de optie “Gereedschappen”. Kies “Firmware update” om het updateprogramma op te starten.

Als je CLAB Update programma wil gebruiken volg dan onderstaande stappen:

  1. Download de CLab Update-installer.
  2. Installeer CLab Update.
  3. Schakel CLab in. Wacht tot CLab geheel opgestart is.
  4. Verbind CLab via USB met uw computer.
  5. Start CLab Update (Start>Programma’s>CMA>CLab Update).

CLab Update V. 2.31 (15 MB)