Werken met Coach

Met behulp van Coach kunnen natuurwetenschappelijke grootheden die anders onmeetbaar zijn toch zichtbaar gemaakt worden. Dit zorgt voor een beter begrip bij de leerling en bovendien komt de leerlingen zo meer in aanraking met het doen van onderzoek, wat een erg belangrijke vaardigheid is.In deze cursus wordt er uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het gebruik van de computer als meetinstrument. Aan de hand van enkele voorbeeldpractica wordt er gewerkt aan het opzetten van een experiment, het uitvoeren van een meting en de verwerking van de resultaten. Ook wordt er aandacht besteed aan handelingen als het ijken van sensoren, het zelf inrichten van een lesactiviteit en analyseren van resultaten. Bekijk voor meer informatie de uitgebreide cursusomschrijving.