Contact

Neem voorafgaand aan het plaatsen van een garantieclaim of het aanspraak maken op de vervangingsregeling altijd eerst contact op met de CMA Helpdesk. Neem voorafgaand aan een reparatieverzoek altijd eerst contact op met de CMA Reparatieservice (reparatie@cma-science.nl).

Garantievoorwaarden

CMA garandeert de kwaliteit van de artikelen die in onze webwinkel worden aangeboden gedurende een standaard garantieperiode van 2 jaar na de aankoopdatum. Mochten er zich binnen deze termijn en bij normaal gebruik, zoals vermeld in de producthandleidingen, materiaal- of productiedefecten voordoen, dan zal CMA de defecte producten kosteloos repareren of vervangen. De garantie vervalt indien op enige wijze sprake is van eigen modificaties van het product, of beschadigingen door externe oorzaken, ondeskundig of onjuist gebruik. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan CMA. De factuur van aankoop geldt als garantiebewijs en dient bij een garantieclaim te worden overlegd.

Vervangingsregeling

Na afloop van de garantieperiode, kunnen defecte producten nog tot 3 jaar na de aankoopdatum worden vervangen. Hiervoor geldt een vervangingstarief van 70% van de nieuwwaarde. Ook hiervoor dient de factuur van aankoop te worden gepresenteerd als bewijs. Deze regeling geldt niet voor de partnerproducten van CMA, of voor sensoren of onderdelen die verlopen of verbruikt worden, zoals membranen, elektroden, enzovoorts.

Reparaties

Bepaalde producten kunnen worden gerepareerd door CMA. Het gaat hierbij om: CoachLab II+, VinciLab (display), CLAB, systeembord, en krachtplaat. Reparatie van andere producten is niet mogelijk. Voor reparaties buiten de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht (zie onderaan deze pagina). CMA streeft ernaar uw reparatie zo snel mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren.

Reparatieprocedure

Wanneer CMA na overleg akkoord geeft voor de reparatie, ga dan als volgt te werk:

  1. Voorzie het artikel van een sticker met uw naam en de naam en het adres van uw school;
  2. Doorloop de reparatiewizard en druk het resultaat af
  3. Onderteken het formulier;
  4. Stuur dit formulier en een kopie van de aankoopfactuur mee met het artikel naar het adres dat u vindt in de reparatiewizard.

N.B. Houdt bij het verzenden rekening met schoolvakanties. Vermeld in deze periodes graag het moment waarop de reparatie kan worden teruggestuurd. Reparatieverzoeken in de periode van 1 juli – 1 september zullen pas in september in behandeling worden genomen.

Reparatietarieven

De onderstaande reparatietarieven gelden voor de genoemde producten. Voor andere producten worden de tarieven bepaald door de omvang van de reparatie. Alle onderstaande bedragen zijn exclusief btw en inclusief administratie- en verzendkosten:

Wij rekenen een aanvullende €30 (excl. btw) aan onderzoeks- en administratiekosten als na onderzoek blijkt dat een reparatie onmogelijk of onnodig is. Op aanvraag is voor niet-repareerbare artikelen een reparatierapport beschikbaar.