Werken met de Spectrometer

Evenementenkalender

Inschrijfformulier

Cursusoverzicht

Datum:
11 november 2019
20 januari 2020
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: CMA, Amsterdam
Doelgroep: TOA’s en docenten van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT en ANW.
Leerdoel: Kennismaken met de mogelijkheden van de Spectrometer voor Coach
Prijs inclusief 1x Spectrometer en 1x Lichtbron met cuvethouder:
Nader vast te stellen
Prijs exclusief hardware:
Nader vast te stellen

Met de Spectrometer is het mogelijk om met Coach metingen aan het elektromagnetisch spectrum bij golflengtes tussen de 360 en 940 nm te doen. Daarbij wordt de intensiteit van het licht over het hele deel van het spectrum gemeten. Zo kan het emissiespectrum van verschillende lichtbronnen gemeten worden. Met name binnen natuurkunde, maar ook binnen scheikunde, is spectrometrie een belangrijk onderdeel van het curriculum. Met behulp van de lichtbron met curvethouder kan van vloeistoffen het transmissiespectrum gemeten worden. Zo kan onderzocht worden welke stoffen bij welke golflengte wel en geen licht absorberen. Zo kan bijvoorbeeld aangetoond worden dat een oplossing van chlorofyl geen groen licht absorbeert. Bij deelname aan deze cursus bent u in de gelegenheid de hardware direct mee naar huis te nemen. Op die manier krijgt u tijdens de cursus een korte introductie en gaat u meteen hands-on aan de slag, zodat u op school direct inhoudelijk verder kunt met uw nieuwe apparaat.Doelen van de cursus:
– Meer begrijpen van de techniek/fysica van de spectrometer
– Emissie en absorptie metingen kunnen doen met de spectrometer in Coach 7 / Spectrometer software
– Leren interpreteren van metingen
– Diverse experimenten zelfstandig uitvoeren met de spectrometer
– Omgaan met en inzetten van de spectrometer in een onderwijssetting.