Versie 13.11.2019

Wij, ‘CMA BV’, zijn ons bewust van de privacy-gevoeligheid van onze diensten en websites.

Daarom hanteren wij nauwgezet alle gegevens-beveiligings procedures betreffende de volledige veiligheid van persoonlijke informatie. We respecteren uw veiligheid en privacy en willen u daarom informeren over hoe we met deze persoonlijke informatie omgaan.

Welke informatie verzamelen wij?

Onze website is zodanig opgebouwd dat u deze kunt bezoeken zonder uzelf eerst te hoeven identificeren of persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Er wordt geen enkele vorm van persoonlijke informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, enz. verzameld, tenzij u deze gegevens verstrekt op vrijwillige basis.

We verzamelen alleen uw persoonlijke informatie wanneer u om informatie vraagt, uzelf registreert voor onze beroepsmatige nascholingsactiviteiten, uzelf inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, toegang vraagt tot onze onderwijsgerichte lesactiviteiten en lesmaterialen, een softwareproduct downloadt, toegang vraagt tot onze webwinkel, een order plaatst, een vragenlijst of enquete invult of met ons communiceert via e-mail, of deelneemt aan een andere activiteit via onze website. U kunt verzekerd zijn van het feit dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt om uw relatie als klant van CMA te ondersteunen.

Software

We verzamelen geen persoonlijke informatie, noch slaan we deze op of delen deze met derden, tijdens de installatie en het gebruik van onze softwareprogramma’s en applicaties. De enige uitzondering hierop vormen de programma’s Coach  7, Coach 7 Lite en Coach 7 App, waar u gevraagd wordt een persoonlijke licentienaam en –code in te vullen tijdens het eerste gebruik. Deze gegevens worden (op de achtergrond) getoetst door een geautomatiseerd online systeem. Er bestaat geen licentiecheck voor de Coach 7 Modeler en Coach 7 Modeler en Video applicaties.

Nieuwsbrief

Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief, dan kunnen we u periodiek e-mails toesturen. Met de nieuwsbrief informeren we u over aanbiedingen, ontwikkelingen en nieuws van en over onze producten.

Als u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, laat u ons dit dan weten via een e-mail aan info@cma-science.nl. Houd er rekening mee dat vanwege de e-mail planningsschema’s u nog e-mailberichten kunt ontvangen die reeds in productie zijn.

Onze webwinkel

Onze webwinkel wordt gehost door IB-Vision B.V.. Zij verschaffen ons het online e-commerce platform dat het ons mogelijk maakt om onze producten en diensten aan u te leveren. De applicatie BizzView Webshop Systeem wordt gebruikt om uw gegevens in een database op te slaan in een in Nederland geplaatste veilige serveromgeving. Voor meer informatie kunt u wellicht ook de IB-Vision B.V Terms and Conditions and Privacy Policywillen lezen. Deze vindt u onder https://www.ib-vision.nl/algemene-voorwaarden/

Diensten van derden

In het algemeen zullen de derden partijen die door ons worden benut alleen uw informatie verzamelen, gebruiken en beschikbaar stellen op een zodanige wijze dat ze de door hen aan ons verschafte diensten kunnen uitvoeren.

Onze website gebruikt Google Analytics om ons te leren wie onze website bezoekt en naar welke pagina’s wordt gekeken.

Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren een scala aan veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Uw persoonlijke informatie is vastgelegd binnen beveiligde netwerkomgevingen en is uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsmachtigingen hebben tot deze systemen, en aan wie gevraagd is de informatie vertrouwelijk te behandelen. Wanneer u bestellingen plaatst of uw persoonlijke informatie oproept, doen we dit via een beveiligde server. Alle gevoelige informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie en vervolgens versleuteld binnen onze databases, waarna ze alleen wordt ingezien op de hierboven beschreven wijze.

Delen van gegevens

We respecteren en beschermen uw persoonlijke informatie; we verkopen, verhuren of lenen geen persoonlijke informatie aan derden. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot CMA medewerkers, gecontracteerden en dealers die deze informatie nodig hebben om hun taak uit te kunnen oefenen. Degenen die toegang hebben tot persoonlijke informatie zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsbepalingen en -verplichtingen. Hierbij anonimiseren wij je IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.

 Veranderingen in dit privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op enig moment te wijzigen. Veranderingen en verduidelijkingen zullen onmiddelijk effectief zijn na plaatsing op onze website. Als we inhoudelijke veranderingen in dit beleid maken, zullen we u op die plaats laten weten dat dit heeft plaatsgevonden, zodat u zich bewust kunt zijn van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke omstandigheden, als daarvan sprake is, we de informatie gebruiken en\of ontsluiten.

Vragen en Contactinformatie

We staan open voor alle vragen over dit Privacy beleid. Richt u a.u.b. al uw vragen of bedenkingen aan info@cma-science.nl.