De meest veelzijdige en complete software voor Beta-onderwijs

Altijd en overal

Bring Your Own Device beleid voor gebruik op computers
en mobiele apparaten

Onderzoekend Leren

Diverse omgevingen
die onderzoekend leren
faciliteren

Maak zelf content

Docenten- en leerling-inlogomgeving.
Werk thuis of op school.

ALTIJD EN OVERAL

Met Coach 7 bent u klaar voor het onderwijs van de 21e eeuw en voor het Bring Your Own Device-beleid.
U kunt Coach 7 gebruiken op computers, laptops, tablets, Chromebooks en smartphones. Ongeacht de mix van technologie in de klas of de school, alle gebruikers delen dezelfde gebruikerservaring.
Coach 7 kan geïnstalleerd worden op alle apparaten van docenten en leerlingen van de onder de licentiehouder vallende vestigingen. De installatie kan zowel op apparaten voor gebruik op school en/of thuis.
Coach 7 Activiteiten en Resultaten zijn uitwisselbaar tussen alle ondersteunde platforms. 

Coach 7 Licenties

Coach 7 Desktop Abonnement

Jaarlijks abonnement wordt automatisch verlengd.
Internet verbinding benodigd tijdens installatie en gebruik.

 Coach 7 werkt met een jaarlicentie (Licentieovereenkomst).
U betaalt jaarlijks een bedrag om de software een geheel schooljaar te gebruiken op PC of Mac (kalenderjaar is ook mogelijk).
De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het totale aantal leerlingen op de vestiging(-en) waarvoor u de licentie wilt afsluiten.
De licentie voor Coach is eventueel ook voor een geheel scholenverband af te sluiten.

 

multiplatform
Coach 7 BYOD Abonnement

Jaarlijks abonnement wordt automatisch verlengd. Internet verbinding benodigd tijdens installatie en gebruik.

Met het Coach 7 BYOD abonnement Licentieovereenkomst heeft u het meest uitgebreide abonnement, alle docenten en leerlingen die onder de licentiehouder vallen, kunnen op alle ondersteunde devices (PC, Mac, Tablet, Chromebooks en Smartphones) Coach 7 installeren.
U betaalt  hiervoor jaarlijks een bedrag om de software een geheel schooljaar te gebruiken.
De BYOD licentie voor Coach is eventueel ook voor een geheel scholenverband af te sluiten.

 

Geintegreerde onderdelen van Coach 7

Coach 7 integreert diverse leeromgevingen, die een op onderzoek gebaseerde benadering van onderwijs vergemakkelijken en de mogelijkheid geven om het verband te laten zien tussen wetenschap en het echte leven. Dit helpt studenten om de relevantie van wetenschap voor hun leven en hoe wetenschap werkt, te begrijpen.
In onze benadering werken studenten op dezelfde manier als professionals dat doen. Ze verzamelen real-time gegevens van hoge kwaliteit, maken en gebruiken modellen, gebruiken simulaties en meten aan beeldmateriaal, vergelijken resultaten van experimenten en modellen en ze verdiepen zo hun eigen kennis . Ze worden aangemoedigd om samen te werken, ze moeten hun bevindingen bespreken en analyseren, modellen bestuderen/veranderen en testen, samenhangende argumenten vormen en hun onderzoek presenteren.

Meten

Een interface die is uitgerust met een selectie van sensoren is een universeel meetinstrument en kan bij vele experimenten worden gebruikt.
De Meet Activiteiten maken het mogelijk om gegevens te verzamelen via een interface en sensoren.
Verschillende meetmethoden maken diverse experimenten mogelijk.
Realtime presentatie van gegevens maakt het verzamelen van gegevens een interactief proces wat aanzet tot nadenken over de gegevens.

Sturen

De combinatie van meten
en sturen maakt het mogelijk metingen te automatiseren en besturingsprogramma's
te maken.
Met de Stuur Activiteiten kunt u stuurprogramma's gebruiken en maken voor interfaces die zijn uitgerust met regeluitgangen zoals CoachLab II+ of interfaces met ingebouwde actuatoren zoals WiLab.
De omgeving biedt verschillende manieren van programmeren.
Dit type Activiteiten is niet opgenomen in de Coach 7 Apps op tablets en smartphones.

Spectrometer

Maakt het mogelijk data
te verzamelen van de CMA Spectrometer
en Emissie en Absorptie spectra
op te nemen.
Vanaf Coach 7.4 is een nieuw type Activiteit - Spectrometer toegevoegd.
De Spectrometer Activiteiten worden gebruikt om data te verzamelen van de CMA Spectrometer en maken het mogelijk om Emissie en Absorptie spectra op te nemen in een bereik van 360 - 940 nm.
Dit soort Activiteiten zijn niet opgenomen in de Coach 7 Apps op tablets en smartphones.

Videometen

Brengt de "echte" wereld in uw klaslokaal en maakt het mogelijk de beweging van echte voorwerpen, interessante gebeurtenissen en "moeilijke" experimenten te analyseren.
Met de Videomeet Activiteiten kunt u handmatig of geautomatiseerd gegevens verzamelen uit video's.
Grafieken worden gesynchroniseerd met de videoframes.
Leerlingen kunnen hun eigen video's opnemen met behulp van een camera of mobiele telefoon.
Coach kan video opnemen en bewerken en perspectief corrigeren.

Beeldmeten

Hiermee kunnen gegevens uit beelden worden verzameld en vormen van voorwerpen worden geanalyseerd.
Ook analyse van stroboscopische foto's is mogelijk.
De Beeldmeet Activiteiten stellen u in staat om gegevens te verzamelen uit beelden en foto's om bijvoorbeeld vormen van objecten te analyseren.
Tijdens metingen aan een beeld worden de positiegegevens, of positie- en tijdgegevens voor een stroboscopisch beeld, verzameld. Daarnaast biedt Coach 7 extra mogelijkheden zoals het corrigeren van een perspectivische vertekening.

Modelleren

Helpt de wereld van de computationele
modellen te begrijpen;
dergelijke modellen worden vandaag op elk gebied van onderzoek en industrie gebruikt.
Met de Modelleer Activiteiten kunt u kant-en-klare modellen gebruiken of zelf modellen maken van dynamische veranderende systemen. In deze modellen wordt een systeem stap voor stap doorberekend. Modelleren maakt het mogelijk realistische problemen op te lossen. De door het model gegenereerde gegevens kunnen worden vergeleken met experiment gegevens.

Animaties

Animaties bieden een andere manier om gegevens te presenteren om leerlingen te helpen de betekenis van gegevens beter te begrijpen.
De Animatie omgeving bestaat uit geanimeerde grafische objecten, die kunnen worden gekoppeld aan modelvariabelen, programmavariabelen of sensorwaarden om hun schermbeweging te sturen. Deze kunnen worden aangestuurd met interactieve besturingsobjecten (zoals sliders) die de waarde van variabelen kunnen wijzigen. Animaties zijn niet opgenomen in de Coach 7 Apps op tablets en smartphones.

Spreadsheet

In Spreadsheet Activiteiten
is er geen meetmogelijkheid, gegevens kunnen handmatig worden ingevoerd
of geïmporteerd.
Vanaf Coach 7.6 is de Spreadsheet omgeving toegevoegd.
Spreadsheet-activiteiten hebben geen Start-knop. Ze kunnen worden gebruikt om handmatig een gegevensverzameling te maken of om gegevens te importeren vanuit een csv-bestand of vanuit een Coach bestand.
In dit soort activiteiten maakt men gebruik van de Datatabel om berekeningen te maken.

Data Analyse

In alle Coach 7 omgevingen kunnen gegevens kunnen worden geanalyseerd en verwerkt
met diverse wiskundige
analysemethoden.
Alle verzamelde gegevens kunnen worden geanalyseerd en verwerkt.
Analyse- en verwerkingsfuncties zijn o.a.: helling, oppervlakte onder grafiek, gegevens selecteren en/of verwijderen, grafiek van afgeleide en integraal maken, nieuwe variabelen berekenen, een frequentiespectrum berekenen, statistische gegevens vinden en een histogram maken.

Heeft u niet de complete functionaliteit van Coach 7 nodig? Bijvoorbeeld omdat u lesgeeft op een basisschool?
Met Coach 7 Lite kunt u alleen meten en analyseren als u beschikt over CMA hardware. Vraag een licentie voor Coach7 Lite aan.

Lesmateriaal
voor leerkrachten en curriculum ontwikkelaars

Om leerkrachten op weg te helpen bij het gebruik van Coach 7 en digitaal meten en werken, biedt CMA kant-en-klare onderwijs- en leeractiviteiten aan. U kunt deze activiteiten direct in uw lessen gebruiken of ze aanpassen aan uw eigen behoeften.
Maar Coach 7 biedt meer. Het stelt u in staat om activiteiten te bouwen met uw eigen leerinhoud. Wanneer u bent ingelogd als auteur kunt u een bestaande activiteit aanpassen of een nieuwe activiteit maken met precies dat gereedschap dat benodigd is voor het gewenste niveau van de leerlingen. Voeg eigen teksten, afbeeldingen, video’s,  vragen en opdrachten voor leerlingen in.  Maak een schermindeling in Coach 7 zoals u dat wilt. 

Het CMA lesmateriaal is gratis voor onze Coach 7 gebruikers. Registreer eenvoudig met uw Coach 7 Licentiecode. Log in en bekijk en download vrijelijk de Activiteiten.

Previous slide
Next slide