Wat is geluid? Wat wordt sneller warm, water of zand? Hoe ontwerp je een automatische winkelverlichting?

Basisschoolleerlingen zijn enthousiast en hebben belangstelling voor de wereld om hen heen. Ze zijn nieuwsgierig om te begrijpen waarom en hoe dingen gebeuren. Met STEM-activiteiten (Science, Technology, Engineering and Math) kan een educatieve omgeving worden gecreëerd waarin basisschoolleerlingen hun wereld kunnen onderzoeken. Ze krijgen de kans om onderzoekend en ontwerpend te leren.

Onderzoeken en Ontwerpen voor de Basisschool geeft een aantal onderzoekende activiteiten voor leerlingen van 8 tot 12 jaar. Naast praktijkgerichte activiteiten biedt de set activiteiten waarbij digitale technologie, de WiLab-interface, sensoren en actuatoren worden gebruikt. Leerlingen voeren eenvoudige wetenschappelijke onderzoeken uit en ontwerpen eenvoudige regelsystemen. Het lesmateriaal is onderverdeeld in modulesElke module bestaat uit verschillende onderdelen met activiteiten. Elk onderdeel kan 1-2 lesuren in beslag nemen.

Getting started
Aan de slag

Deze module biedt docenten ondersteuning voor werken met de WiLab en de Coach 7-Lite software.

light
Licht

Leerlingen onderzoeken lichtverschijnselen en gebruiken daarbij een lichtsensor.

heat
Warmte & Temperatuur

Leerlingen verkennen warmte- en temperatuurverschijnselen en gebruiken één of twee temperatuursensoren.

sound
Geluid

Leerlingen onderzoeken geluidsfenomenen en gebruiken een geluidssensor.

Als je onze oudere materialen voor de €Sense-interface wilt gebruiken, ga dan naar Lesmateriaal voor Onderzoekend Leren