Nascholing

Werken met Coach

Op 24-09-2020 van 10:00 tot 16:00 uur. Locatie: CMA Science, Amsterdam. kosten: € 235

Met behulp van Coach kunnen natuurwetenschappelijke grootheden die anders onmeetbaar zijn toch zichtbaar gemaakt worden. Dit zorgt voor een beter begrip bij de leerling en bovendien komen de leerlingen zo meer in aanraking met het doen van onderzoek, wat een erg belangrijke vaardigheid is. In deze cursus wordt er uitgebreid ingegaan op de praktische kant...

Lees meer »

Modelleren met Coach bij natuurkunde

Op 21-09-2020 van 10:00 tot 16:00 uur. Locatie: CMA, Amsterdam.

Modelleren heeft in het nieuwe examenprogramma ook een prominente plek gekregen. Leerlingen moeten kunnen werken met modellen en modellen kunnen toetsen en beoordelen. Het beoordelen van je hypothese en resultaten vormt de basis van de wetenschappelijke methode en is daarmee van cruciaal belang voor de ‘scientific literacy’ van uw leerlingen. Zo leren zij immers om...

Lees meer »

Opfriscursus Coach 7

Op 01-10-2020 van 13:00 tot 17:00 uur. Locatie: CMA, Amsterdam. kosten: € 145

Sinds januari 2016 is Coach 7 beschikbaar. Veel scholen zijn al overgestapt op deze nieuwe versie van het meest complete softwarepakket voor het natuurwetenschappelijk onderwijs. Heeft u in het verleden al eens met een andere versie van Coach gewerkt of is de kennis van Coach 7 weggezakt? Dan is deze cursus iets voor u. In...

Lees meer »

LEGO EV3 Robotica

Op 06-11-2020 van 13:00 tot 16:30 uur. Locatie: CMA, Amsterdam. kosten: € 170

Programmeervaardigheden zijn tegenwoordig erg belangrijk en steeds meer scholen besteden hier aandacht aan. Met robotica kan programmeren heel natuurlijk worden geleerd aan leerlingen in de context van automatisering. LEGO Education biedt hier uitstekende materialen voor die wij in deze cursus gebruiken om u de basis van robotica en programmeren bij te brengen. De cursus bestaat...

Lees meer »

Werken met Coach bij natuurkunde

Op 15-03-2021 van 10:00 tot 16:00 uur. Locatie: CMA, Amsterdam. kosten: € 235

Computermeten is binnen de natuurkunde les zeer breed inzetbaar. Veel grootheden die anders niet zichtbaar te maken zijn, kunnen met behulp van de computer gemeten worden. Denk hierbij aan straling, geluid, snelheid, versnelling, magneetvelden en licht, maar ook het bestuderen van videobeelden (videometen). De mogelijkheden, van simpel tot zeer complex, zijn nagenoeg eindeloos. Bekijk voor...

Lees meer »

Modelleren met Coach

Op 21-09-2020 van 10:00 tot 16:00 uur. Locatie: CMA, Amsterdam. kosten: € 235

Modelleren heeft in het nieuwe examenprogramma ook een prominente plek gekregen. Leerlingen moeten kunnen werken met modellen en modellen kunnen toetsen en beoordelen. Het beoordelen van je hypothese en resultaten vormt de basis van de wetenschappelijke methode en is daarmee van cruciaal belang voor de ‘scientific literacy’ van uw leerlingen. Zo leren zij immers om...

Lees meer »

Werken met de Spectrometer

Op 15-02-2021 van 13:00 tot 16:30 uur. Locatie: CMA, Amsterdam. kosten: € op aanvraag

Met een spectrofotometer kan het volledige spectrum van zichtbaar licht gemeten worden. De spectrofotometer kan gebruikt worden met Coach 7. Hiermee kan bijvoorbeeld de emissie en absorptie van zichtbaar licht van verschillende objecten en vloeistoffen te bepalen. Tijdens de cursus wordt er dieper ingegaan op de werking van de fotospectrometer in combinatie met Coach. Daarnaast...

Lees meer »