Ter ondersteuning en inspiratie biedt CMA lesmateriaal aan. Hiermee krijgt u een indruk van wat er met behulp van ICT in het natuurwetenschappelijk onderwijs mogelijk is. Lesactiviteiten zijn opgedeeld in activiteiten rond meten, videometen, modelleren en simuleren. Bij elke lesactiviteit is ook aangegeven voor welk leerjaar de activiteit bedoeld en wat voor soort activiteit het is.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs