Wat is geluid? Wat wordt sneller warm, water of zand? Hoe ontwerp je een automatische winkelverlichting?

Onze STEM-set voor de basisschool:

Basisschoolleerlingen zijn enthousiast en hebben belangstelling voor de wereld om hen heen. Ze willen begrijpen waarom en hoe dingen gebeuren. Met STEM-activiteiten (Science, Technology, Engineering and Math) op de basisschool creëer je een educatieve omgeving  waarin jonge leerlingen hun wereld kunnen onderzoeken. Ze krijgen de kans om onderzoekend en ontwerpend te leren.

Op basis van onderwijsonderzoek en onze ervaring met het gebruik van digitale technologie op de basisschool hebben wij een set met lesmateriaal en erbij passende apparatuur ontworpen die leerkrachten in het basisonderwijs helpt om jonge leerlingen kennis te laten maken met wetenschap en techniek.

WiLab

Met deze interface kun je meten en regelen. Hij heeft ingangen voor sensoren en bevat ingebouwde actuatoren. Het is een eenvoudig maar krachtig apparaat. Je kunt hem aansluiten met een USB-kabel en draadloos via Bluetooth op computers en tablets.

Sensoren & Actuatoren

Sensoren (met BT-ingang) kunnen direct worden aangesloten op de twee sensoringangen van de WiLab. De WiLab  herkent ze automatisch. Voor het basisonderwijs zijn de volgende sensoren heel geschikt.

De ingebouwde zoemer en RGB-led (actuatoren) kunnen met Coach Lite bediend worden voor eenvoudige besturingsexperimenten .

Basisschool Onderzoekskist

Deze complete, speciaal voor het Basisonderwijs ontwikkelde onderzoekskist bevat de materialen die nodig zijn voor de proefjes rond de thema’s licht, geluid, warmte en temperatuur.

Coach 7 Lite voor computer of tablet

Coach 7 Lite ondersteunt meten en sturen met de WiLab. Het maakt een ‘real-time’ weergave van de gemeten data in een tabel, in grafieken, als getal en op meters mogelijk. Het programma biedt eenvoudige tools voor data-analyse en de mogelijkheid om de resultaten op te slaan.
Gratis te downloaden na registratie.

Lesmodules

Het lesmateriaal is onderverdeeld in Modules. De module Aan de slag bevat materiaal om u op weg te helpen met WiLab en Coach 7 Lite software. De modules Verkennen … bieden een reeks activiteiten per sensor en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.