Onderzoeksvraag : Hoe zuiver is de voorraad ijzer(II)sulfaat op school?

In deze activiteit voert de leerling zelf een titratie uit om de zuiverheid van de voorraad ijzer(II)sulfaat te bepalen. Het equivalentiepunt kan worden bepaald uit de titratiecurve. Als extra dimensie wordt in deze activiteit gebruik gemaakt van een automatische titrator (een stappenmotor met spuit) waardoor de titratievloeistof met constante snelheid kan worden toegevoegd. 

Categorie: Redoxreacties,
Begrippen: Chemisch rekenen, Equivalentiepunt, Kwantitatieve analyse, Oxidator, Redoxreacties, Reductor, Titratie, Verloop van reacties, Zuivere stof,
Niveau: HAVO, HAVO/VWO onderbouw, VWO,
Type activiteit: Meten, Sturen,
Sensoren: ORP-sensor,
Vereisten voor interface: Input voor een analoge sensor, Interface met stuurmogelijkheden,

Het leerlingwerkblad is een compleet overzicht van de lesactiviteit inclusief materiaal, methode en bijbehorende vragen.

Download het werkblad

De aanwijzingen voor docenten bevat extra informatie over de inhoud van het experiment, tips voor de uitvoering en voorbeeldresultaten.

Download de aanwijzingen voor docenten

De achtergrondinformatie gaat dieper in op de wetenschappelijke principes die ten grondslag liggen aan de lesactiviteit.

Download de Achtergrondinformatie

De Coach activiteit kan geopend worden in Coach 7. Hiervoor moet Coach 7 op de computer geïnstalleerd zijn. Deze activiteit is bijna volledig voorgemaakt, waardoor leerlingen direct ermee aan de slag kunnen. Ook vindt u hier een voorbeeld van een Coach-activiteit mét resultaat, zodat u een idee krijgt van de uitkomst van dit experiment.

Download activiteit Zuiverheid van Ijzer(II)Sulfaat (.cma7) Download resultaat Zuiverheid van Ijzer(II)Sulfaat (.cmr7)