Afkoelen

In deze activiteit leggen leerlingen de temperatuursverandering tijdens een afkoelingsproces vast. Lesactiviteit 5. Afkoelen
In deze activiteit meten leerlingen de temperatuursverandering tijdens de chemische reactie tussen azijn en bakpoeder (natriumwaterstofcarbonaat). Lesactiviteit 9. Een chemische reactie