Geluidsintensiteit

In deze activiteit gebruiken leerlingen de geluidssensor om het geluidsniveau van verschillende geluiden te meten in decibel (dB). Lesactiviteit 5. Hoe luid is geluid?
In deze activiteit leren leerlingen dat geluid gehoorschade kan veroorzaken en ze onderzoeken hoe geluidsintensiteit gedempt kan worden. Lesactiviteit 6. Stop dat lawaai!