Lichtgrafieken

In deze lesactiviteit leren de leerlingen een grafiek te maken en grafieken van lichtintensiteit te interpreteren. Lesactiviteit 2. Licht in een grafiek