Warmte

In deze lesactiviteit mengen leerlingen warm en koud water en voorspellen zij de temperatuur van het resulterende mengsel. Uiteraard wordt getest of deze voorspelling klopt. Lesactiviteit 4. De juiste temperatuur krijgen