Lichtdoorlatende materialen

In deze lesactiviteit onderzoeken de leerlingen hoeveel licht er door verschillende materialen wordt doorgelaten. Lesactiviteit 3. Licht en materialen