Opwarmen

In deze activiteit bestuderen leerlingen wat er gebeurt bij absorptie van warmte. Lesactiviteit 8. Opwarmen
In deze activiteit meten leerlingen de temperatuursverandering tijdens de chemische reactie tussen azijn en bakpoeder (natriumwaterstofcarbonaat). Lesactiviteit 9. Een chemische reactie