Smelten

In deze activiteit wordt het concept “smelten” geïntroduceerd. Leerlingen meten de temperatuur van smeltend ijs en nemen waar wat er gebeurt met deze temperatuur nadat ze zout hebben toegevoegd. Lesactiviteit 7. Smelten