Geluidsgolven

In deze lesactiviteit gebruiken leerlingen de geluidssensor om golfvormen van geluidssignalen, gemaakt door snaren en pijpen, te registreren. Lesactiviteit 3. Muzikale geluiden