Geluidsabsorptie

In deze activiteit leren leerlingen dat geluid gehoorschade kan veroorzaken en ze onderzoeken hoe geluidsintensiteit gedempt kan worden. Lesactiviteit 6. Stop dat lawaai!