Onderzoeksvraag : Hoeveel licht valt erdoor?

In deze lesactiviteit onderzoeken de leerlingen hoeveel licht er door verschillende materialen wordt doorgelaten.

Categorie: Licht onderzoeken,
Begrippen: Lichtdoorlatende materialen,

Het leerlingwerkblad is een compleet overzicht van de lesactiviteit inclusief materiaal, methode en bijbehorende vragen.

Download het werkblad

Geen aanwijzingen voor docent gevonden.

Geen achtergrondinformatie gevonden.

De Coach activiteit kan geopend worden in Coach 7. Hiervoor moet Coach 7 op de computer geïnstalleerd zijn. Deze activiteit is bijna volledig voorgemaakt, waardoor leerlingen direct ermee aan de slag kunnen. Ook vindt u hier een voorbeeld van een Coach-activiteit mét resultaat, zodat u een idee krijgt van de uitkomst van dit experiment.

Download activiteit Licht en materialen (.cma7)