Analyse en verwerking

In deze actviteit maken de leerlingen een positie tijd grafiek van een sprinter (hardloper). De leerlingen maken een schatting van het vermogen van de hardloper. Door een analyse aan de positie tijd grafiek te doen. Helling, functie fit en uitlezen gecombineerd met de juiste formules geven een aardige indicatie van het vermogen van de loper. Lesactiviteit Vermogen van een sprinter