Geluidsensor

speed-of-soundIn deze activiteit bepalen leerlingen de geluidssnelheid in lucht (of een ander gas) op twee verschillende manieren. Ze onderzoeken de relatie tussen temperatuur en geluidssnelheid. Lesactiviteit Geluidssnelheid (demo)
music-sound-wavesDe leerlingen gebruiken de stemvorken om de geluidsgolven weer te geven in grafieken. Zij leren de begrippen amplitude, toonhoogte uit de grafiek te halen. Lesactiviteit Geluidsgolven (demo)