Modelleren

Modelleren wordt in de bovenbouw lessen van het VWO steeds meer gedaan. Echter hebben leerlingen ook vaak dezelfde vragen en maken zij dikwijls dezelfde fouten. Om dit enigszins te ondervangen is deze activiteit gemaakt. In deze activiteit vinden zowel docenten als leerlingen aanwijzingen die hen helpen om veel voorkomende problemen bij het modelleren op te lossen. Als docent willen we graag dat de leerling bezig is met het begrijpen en analyseren van het probleem en niet dat zij lang bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor het werkend krijgen van een model of een ander softwarematig probleem. Deze troubleshooter kan de leerling helpen zijn probleem zelf op te lossen. Het biedt docenten houvast om leerlingen zelfstandig te laten modelleren. Het vervangt echter niet de uitleg van een docent over modelleren in het algemeen. U vindt hier geen uitleg over de soorten variabelen en ook niet hoe een concept gemodelleerd zou moeten worden. Dat laten we aan u.
Lesactiviteit Modelleren Troubleshooter (Demo)
In deze activiteit is de wet van Hardy-Weinberg gemodellereerd in een populatie waar drift en selectie plaats kan vinden. Lesactiviteit Hardy-Weinberg en selectie
Leerlingen gebruiken de modelleeromgeving om te bepalen hoe snel de in de atmosfeer gemeten muonen ongeveer bewegen. Zij kunnen door middel van het model de invloed van snelheid op de levensduur onderzoeken. Zij leren dat de Lorentzfactor op meerdere plekken de door het muon en de door de waarnemer waargenomen werkelijkheid beïnvloeden. Update 17-01-2022 Lesactiviteit Muonverval (demo)
In deze activiteit onderzoeken leerlingen het verdelingsevenwicht van het tweelagensysteem jood in water en jood in hexaan (wasbenzine). Leerlingen bouwen een dynamisch model om te bestuderen welke variabelen welke invloed uitoefenen op (het instellen van) een verdelingsevenwicht Lesactiviteit Verdelingsevenwicht (demo)
Leerlingen breiden een model van de vervalreactie van Ca-47 naar Sc-47 en Ti-47 uit. Zij onderzoeken met dit model de totale activiteit van de bron. Basis van deze opdracht is te leren modelleren en analyse doen van een grafiek. Bron: eindexamen natuurkunde 6VWO 2016 1e tijdvak Lesactiviteit Vervalreeks (demo)
In deze activiteit ga je het leven in een vijver bestuderen. Van achter je computer gebruik je een bestaand model om te onderzoeken wat het effect van planten, dieren en licht is op de zuurstofconcentratie in een vijver. Een leuke activiteit waarbij respiratie, fotosynthese en de invloed van licht samen worden gebracht. Lesactiviteit Het leven in een vijver (demo)
Afweer is een onderwerp wat niet voor elke leerling makkelijk inzichtelijk te maken is. Dit model is gemaakt van een actuele virus infectie, namelijk ebola. Dit model helpt leerlingen om de invloed van factoren zoals de incubatieperiode of besmettingskanst op het verloop van een virus infectie te onderzoeken. Spelenderwijs ontdekken leerlingen welke factoren van essentieel belang zijn. Lesactiviteit Ebola (demo)