Elektriciteit

Leerlingen onderzoeken de sensor-instellingen die mogelijk zijn met een WiLab, ze bepalen de brandfrequentie van een lampje op een aantal manieren met behulp van de mogelijke sensor-instellingen. Dit is een goede activiteit om leerlingen of schoolmedewerkers kennis te laten maken met diverse sensorinstellingsmogelijkheden.

Lesactiviteit Sensor-instellingen Lampje WiLab

Elektrische velden

Leerlingen onderzoeken het ontladen van een condensator. Ze meten de spanning over een condensator en bepalen de relaxatietijd en vergelijken deze met de theorie.

Lesactiviteit Ontladen van een condensator

Elektromagnetisme

Energie

Gaswetten

Geluid

Golven

Hemelmechanica

Krachten

Licht

Mechanica

Modelleren

Quantum mechanica

Radioactiviteit

Leerlingen breiden een model van de vervalreactie van Ca-47 naar Sc-47 en Ti-47 uit. Zij onderzoeken met dit model de totale activiteit van de bron. Basis van deze opdracht is te leren modelleren en analyse doen van een grafiek. Bron: eindexamen natuurkunde 6VWO 2016 1e tijdvak

Lesactiviteit Vervalreeks

Relativiteit

Stofeigenschappen

Trillingen

Videometen

Warmte