Elektriciteit

Leerlingen onderzoeken de sensor-instellingen die mogelijk zijn met een WiLab, ze bepalen de brandfrequentie van een lampje op een aantal manieren met behulp van de mogelijke sensor-instellingen. Dit is een goede activiteit om leerlingen of schoolmedewerkers kennis te laten maken met diverse sensorinstellingsmogelijkheden.

Lesactiviteit Sensor-instellingen Lampje (WiLab: Demo)

Elektrische velden

Leerlingen onderzoeken het ontladen van een condensator. Ze meten de spanning over een condensator en bepalen de relaxatietijd en vergelijken deze met de theorie.

Lesactiviteit Ontladen van een condensator (demo)

Elektromagnetisme

Energie

Gaswetten

Geluid

In deze activiteit bepalen leerlingen de geluidssnelheid in lucht (of een ander gas) op twee verschillende manieren. Ze onderzoeken de relatie tussen temperatuur en geluidssnelheid.

Lesactiviteit Geluidssnelheid (demo)

De leerlingen gebruiken de stemvorken om de geluidsgolven weer te geven in grafieken. Zij leren de begrippen amplitude, toonhoogte uit de grafiek te halen.

Lesactiviteit Geluidsgolven (demo)

Golven

Hemelmechanica

Krachten

Licht

Mechanica

Leerlingen lopen gegeven grafieken na voor een afstandsensor. Zij leren het verband tussen beweging en de ontstane afstand tegen tijd grafieken.

Lesactiviteit Rechtlijnige beweging (demo)

In deze activiteit gaan leerlingen gegeven grafiek nalopen voor een afstandsensor. Zij leren begrijpen hoe een afstand tijd grafiek ontstaat en wat de helling van deze grafieken voorstelt.

Lesactiviteit Ultrasoon lopen (demo)

Modelleren

Modelleren wordt in de bovenbouw lessen van het VWO steeds meer gedaan. Echter hebben leerlingen ook vaak dezelfde vragen en maken zij dikwijls dezelfde fouten. Om dit enigszins te ondervangen is deze activiteit gemaakt. In deze activiteit vinden zowel docenten als leerlingen aanwijzingen die hen helpen om veel voorkomende problemen bij het modelleren op te lossen. Als docent willen we graag dat de leerling bezig is met het begrijpen en analyseren van het probleem en niet dat zij lang bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor het werkend krijgen van een model of een ander softwarematig probleem. Deze troubleshooter kan de leerling helpen zijn probleem zelf op te lossen. Het biedt docenten houvast om leerlingen zelfstandig te laten modelleren. Het vervangt echter niet de uitleg van een docent over modelleren in het algemeen. U vindt hier geen uitleg over de soorten variabelen en ook niet hoe een concept gemodelleerd zou moeten worden. Dat laten we aan u.

Lesactiviteit Modelleren Troubleshooter (Demo)

Quantum mechanica

Radioactiviteit

Leerlingen breiden een model van de vervalreactie van Ca-47 naar Sc-47 en Ti-47 uit. Zij onderzoeken met dit model de totale activiteit van de bron. Basis van deze opdracht is te leren modelleren en analyse doen van een grafiek. Bron: eindexamen natuurkunde 6VWO 2016 1e tijdvak

Lesactiviteit Vervalreeks (demo)

Relativiteit

Leerlingen gebruiken de modelleeromgeving om te bepalen hoe snel de in de atmosfeer gemeten muonen ongeveer bewegen. Zij kunnen door middel van het model de invloed van snelheid op de levensduur onderzoeken. Zij leren dat de Lorentzfactor op meerdere plekken de door het muon en de door de waarnemer waargenomen werkelijkheid beïnvloeden. Update 17-01-2022

Lesactiviteit Muonverval (demo)

Stofeigenschappen

Trillingen

Videometen

Dit pamflet geeft leerlingen een stap voor stap route naar het analyseren van een (zelf opgenomen) video. Het behandelt de belangrijkste stappen in een videometing. Deze versie van de quick guide is geschreven voor Coach 7 versie 7.7 en hoger. Om de videomeetactiviteiten minder afhankelijk te maken van wijzigingen in updates van Coach 7, zullen we de Quick Guide up to date houden. Voor de uitgebreide uitleg van videometen kunt u ook hoofdstuk 4 van de Coach 7 handleiding gebruiken. Gebruikershandleiding van Coach 7  

Lesactiviteit Quick Guide Videometen (DEMO)

Warmte