Elektriciteit

Elektrische velden

Leerlingen onderzoeken het ontladen van een condensator. Ze meten de spanning over een condensator en bepalen de relaxatietijd en vergelijken deze met de theorie.

Lesactiviteit Ontladen van een condensator (demo)

Elektromagnetisme

Energie

Gaswetten

Geluid

In deze activiteit bepalen leerlingen de geluidssnelheid in lucht (of een ander gas) op twee verschillende manieren. Ze onderzoeken de relatie tussen temperatuur en geluidssnelheid.

Lesactiviteit Geluidssnelheid (demo)

De leerlingen gebruiken de stemvorken om de geluidsgolven weer te geven in grafieken. Zij leren de begrippen amplitude, toonhoogte uit de grafiek te halen.

Lesactiviteit Geluidsgolven (demo)

Golven

Hemelmechanica

Krachten

Licht

Mechanica

Leerlingen lopen gegeven grafieken na voor een afstandsensor. Zij leren het verband tussen beweging en de ontstane afstand tegen tijd grafieken.

Lesactiviteit Rechtlijnige beweging (demo)

In deze activiteit gaan leerlingen gegeven grafiek nalopen voor een afstandsensor. Zij leren begrijpen hoe een afstand tijd grafiek ontstaat en wat de helling van deze grafieken voorstelt.

Lesactiviteit Ultrasoon lopen (demo)

Radioactiviteit

Leerlingen breiden een model van de vervalreactie van Ca-47 naar Sc-47 en Ti-47 uit. Zij onderzoeken met dit model de totale activiteit van de bron. Basis van deze opdracht is te leren modelleren en analyse doen van een grafiek. Bron: eindexamen natuurkunde 6VWO 2016 1e tijdvak

Lesactiviteit Vervalreeks (demo)

Relativiteit

Leerlingen gebruiken de modelleeromgeving om te bepalen hoe snel de in de atmosfeer gemeten muonen ongeveer bewegen. Zij kunnen door middel van het model de invloed van snelheid op de levensduur onderzoeken. Zij leren dat de Lorentzfactor op meerdere plekken de door het muon en de door de waarnemer waargenomen werkelijkheid beïnvloeden.

Lesactiviteit Muonverval (demo)

Stofeigenschappen

Trillingen

Warmte