HAVO/VWO onderbouw

Hardy-WeinbergIn deze activiteit is de wet van Hardy-Weinberg gemodellereerd in een populatie waar drift en selectie plaats kan vinden. Lesactiviteit Hardy-Weinberg en selectie
running3In deze activiteit maken leerlingen zelf een video van iemand die loopt. Vervolgens wordt de beweging van de verschillende gewrichten gevolgd met behulp van traceren. Hierdoor leren leerlingen nauwkeurig kijken naar een beweging. Lesactiviteit Beweging bij lopen
Opstelling reactietijdLeerlingen onderzoeken de reactietijd met behulp van de actuatorenset en de CoachLabII+. Ze bepalen het gemiddelde van 10 reactietijden om hun gemiddelde reactietijd te bepalen. Lesactiviteit Reactietijd
basketbalLeerlingen onderzoeken de beweging van een bal, die verticaal omhoog gegooid wordt. Lesactiviteit Een bal gooien