VWO

Dit pamflet geeft leerlingen een stap voor stap route naar het analyseren van een (zelf opgenomen) video. Het behandelt de belangrijkste stappen in een videometing. Deze versie van de quick guide is geschreven voor Coach 7 versie 7.7 en hoger. Om de videomeetactiviteiten minder afhankelijk te maken van wijzigingen in updates van Coach 7, zullen we de Quick Guide up to date houden. Voor de uitgebreide uitleg van videometen kunt u ook hoofdstuk 4 van de Coach 7 handleiding gebruiken. Gebruikershandleiding van Coach 7   Lesactiviteit Quick Guide Videometen (DEMO)
In deze activiteit maken we kennis met de BT45i gaschromatograaf. We maken een chromatogram van waterstof. We gebruiken het toestel van Hofmann om waterstof en zuurstof te maken. Het waterstof injecteren we in de GC en bekijken het chromatogram. Lesactiviteit Introductie gaschromatografie (Waterstof) (demo)
Modelleren wordt in de bovenbouw lessen van het VWO steeds meer gedaan. Echter hebben leerlingen ook vaak dezelfde vragen en maken zij dikwijls dezelfde fouten. Om dit enigszins te ondervangen is deze activiteit gemaakt. In deze activiteit vinden zowel docenten als leerlingen aanwijzingen die hen helpen om veel voorkomende problemen bij het modelleren op te lossen. Als docent willen we graag dat de leerling bezig is met het begrijpen en analyseren van het probleem en niet dat zij lang bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor het werkend krijgen van een model of een ander softwarematig probleem. Deze troubleshooter kan de leerling helpen zijn probleem zelf op te lossen. Het biedt docenten houvast om leerlingen zelfstandig te laten modelleren. Het vervangt echter niet de uitleg van een docent over modelleren in het algemeen. U vindt hier geen uitleg over de soorten variabelen en ook niet hoe een concept gemodelleerd zou moeten worden. Dat laten we aan u.
Lesactiviteit Modelleren Troubleshooter (Demo)
Leerlingen onderzoeken de sensor-instellingen die mogelijk zijn met een WiLab, ze bepalen de brandfrequentie van een lampje op een aantal manieren met behulp van de mogelijke sensor-instellingen. Dit is een goede activiteit om leerlingen of schoolmedewerkers kennis te laten maken met diverse sensorinstellingsmogelijkheden. Lesactiviteit Sensor-instellingen Lampje (WiLab: Demo)