VMBO

Leerlingen onderzoeken de reactietijd met behulp van de actuatorenset en de CoachLabII+. Ze bepalen het gemiddelde van 10 reactietijden om hun gemiddelde reactietijd te bepalen. Lesactiviteit Reactietijd
Leerlingen onderzoeken de beweging van een bal, die verticaal omhoog gegooid wordt. Lesactiviteit Een bal gooien
In deze activiteit onderzoeken leerlingen de invloed van de verdelingsgraad m.b.v. bruistabletten. Eerst voeren zij een 'blanco' meting uit: een volledige bruistablet wordt gemengd met water. Vervolgens gaan zij zelf een onderzoeksopzet bedenken om de invloed van de verdelingsgraad te onderzoeken. Lesactiviteit Invloed van de verdelingsgraad (demo)
Leerlingen lopen gegeven grafieken na voor een afstandsensor. Zij leren het verband tussen beweging en de ontstane afstand tegen tijd grafieken. Lesactiviteit Rechtlijnige beweging (demo)
In deze activiteit gaan leerlingen gegeven grafiek nalopen voor een afstandsensor. Zij leren begrijpen hoe een afstand tijd grafiek ontstaat en wat de helling van deze grafieken voorstelt. Lesactiviteit Ultrasoon lopen (demo)