Input voor twee analoge sensoren

Leerlingen onderzoeken de reactietijd met behulp van de actuatorenset en de CoachLabII+. Ze bepalen het gemiddelde van 10 reactietijden om hun gemiddelde reactietijd te bepalen. Lesactiviteit Reactietijd
In deze activiteit gaan leerlingen onderzoeken of planten ook respireren. De meeste mensen weten wel dat dieren respireren maar hoe zit dat bij planten? Door gebruik te maken van kiemende zaden en een CO2 sensor meten leerlingen de respiratie van plantenzaden. Lesactiviteit Ademhaling van plantzaden (demo)
In deze activiteit nemen leerlingen de fotosynthese onder de loep. Met behulp van een O2 sensor meten zij de fotosynthese snelheid bij verschillende kleuren licht. Welke kleur zorgt voor de hoogste fotosynthese? Lesactiviteit Fotosynthese (lichtintensiteit) (demo)