Temperatuursensor

Leerlingen meten de temperatuur van een vloeistof die afkoelt. Fitten de data aan de afkoelingswet van Newton. Lesactiviteit Afkoelingswet van Newton
In dit voorbeeld wordt het afkoelen van stearinezuur waarbij het overgaat van vloeistof naar vaste stof bestudeerd. Het is een basisexperiment waarbij e?e?n temperatuursensor wordt gebruikt en de temperatuurmetingen in real-time op het scherm verschijnen. Lesactiviteit Afkoelen van stearinezuur