Celbiologie

Ecologie

Fysiologie dier

Fysiologie mens

In deze activiteit wordt de bloeddruk bepaald aan de hand van de metingen van een bloeddruksensor. Hiervoor worden de metingen geanalyseerd met de oscillometrische methode.

Lesactiviteit Bloeddruk meten

In deze activiteit maken leerlingen zelf een video van iemand die loopt. Vervolgens wordt de beweging van de verschillende gewrichten gevolgd met behulp van traceren. Hierdoor leren leerlingen nauwkeurig kijken naar een beweging.

Lesactiviteit Beweging bij lopen

Fysiologie plant

In deze activiteit doen leerlingen onderzoek naar de groei van een spinazieplant. Ze volgen de groei van zowel de wortel als de stengel en bekijken wanneer de plant ontkiemt en het snelste groeit.

Lesactiviteit Plantengroei

In deze activiteit nemen leerlingen de fotosynthese onder de loep. Met behulp van een CO2 sensor meten zij de fotosynthese snelheid bij verschillende kleuren licht. Welke kleur zorgt voor de hoogste fotosynthese?

Lesactiviteit Fotosynthese (lichtintensiteit)

Microbiologie

Afweer is een onderwerp wat niet voor elke leerling makkelijk inzichtelijk te maken is. Dit model is gemaakt van een actuele virus infectie, namelijk ebola. Dit model helpt leerlingen om de invloed van factoren zoals de incubatieperiode of besmettingskanst op het verloop van een virus infectie te onderzoeken. Spelenderwijs ontdekken leerlingen welke factoren van essentieel belang zijn.

Lesactiviteit Ebola

Onderzoek