Celbiologie

Ecologie

Fysiologie dier

Fysiologie mens

In deze activiteit maken leerlingen zelf een video van iemand die loopt. Vervolgens wordt de beweging van de verschillende gewrichten gevolgd met behulp van traceren. Hierdoor leren leerlingen nauwkeurig kijken naar een beweging.

Lesactiviteit Beweging bij lopen

In deze activiteit studeren leerlingen hun ademhlaing met behulp van een thermokoppel sensor. Zij vergelijken hun eigen ademhaling met die van klasgenoten. Tevens kan het effect van fysieke inspanning bekeken worden.

Lesactiviteit Menselijke ademhaling (demo)

In deze activiteit onderzoeken leerlingen de elektrische activiteit van hun hart door middel van een ECG sensor bekijken. Ook kun je het effect van bijvoorbeeld fysieke inspanning of een kopje koffie op je ECG bekijken.

Lesactiviteit ECG meten (demo)

Fysiologie plant

In deze activiteit gaan leerlingen onderzoeken of planten ook respireren. De meeste mensen weten wel dat dieren respireren maar hoe zit dat bij planten? Door gebruik te maken van kiemende zaden en een CO2 sensor meten leerlingen de respiratie van plantenzaden.

Lesactiviteit Ademhaling van plantzaden (demo)

In deze activiteit ga je het leven in een vijver bestuderen. Van achter je computer gebruik je een bestaand model om te onderzoeken wat het effect van planten, dieren en licht is op de zuurstofconcentratie in een vijver. Een leuke activiteit waarbij respiratie, fotosynthese en de invloed van licht samen worden gebracht.

Lesactiviteit Het leven in een vijver (demo)

In deze activiteit nemen leerlingen de fotosynthese onder de loep. Met behulp van een O2 sensor meten zij de fotosynthese snelheid bij verschillende kleuren licht. Welke kleur zorgt voor de hoogste fotosynthese?

Lesactiviteit Fotosynthese (lichtintensiteit) (demo)

Microbiologie

Afweer is een onderwerp wat niet voor elke leerling makkelijk inzichtelijk te maken is. Dit model is gemaakt van een actuele virus infectie, namelijk ebola. Dit model helpt leerlingen om de invloed van factoren zoals de incubatieperiode of besmettingskanst op het verloop van een virus infectie te onderzoeken. Spelenderwijs ontdekken leerlingen welke factoren van essentieel belang zijn.

Lesactiviteit Ebola (demo)

Onderzoek